La importància de contractar una assegurança col·lectiva de salut per a la teva empresa 

Blog > Empreses > La importància de contractar una assegurança col·lectiva de salut per a la teva empresa 

Sabies que l’assegurança de salut és el benefici social més demandat pels treballadors i el més ofert per les empreses? Un estudi d’ICEA indica que aquest tipus de pòlisses col·lectives creixen el doble que les individuals. Les companyies són coneixedores de l’auge i bona valoració d’aquests productes; per això, cada vegada és més freqüent que les ofereixin a la seva plantilla. 

A grans trets, un dels principals avantatges d’oferir aquestes assegurances de salut per a col·lectius és, per descomptat, la satisfacció que produeix als empleats tenir accés a la medicina privada amb atenció personalitzada i sense llistes d’espera. A més, al ser atesos en millors condicions, en un sistema sanitari més ràpid i menys massificat, es redueix l’absentisme laboral. Per tant, es tracta d’un benefici que millora la qualitat de vida dels empleats i conseqüentment, el seu compromís, productivitat i implicació amb l’empresa. Per això, 8 de cada 10 treballadors valoren molt positivament aquest servei.

D’altra banda, al contractar aquest tipus d’assegurança mèdica col·lectiva, tots els treballadors podran gaudir d’unes condicions i preus molt més competitius que contractant-la de manera particular. A més, també hi ha interessants estalvis fiscals associats a la contractació d’aquesta prestació i en la majoria dels casos, els familiars directes dels empleats, també poden donar-se d’alta amb les mateixes condicions.

Els principals avantatges de l’assegurança col·lectiva de salut per a les empreses

Tot i que inicialment, es pot pensar que la contractació d’aquesta cobertura suposa un cost extra per a l’empresa; a la llarga la majoria de corporacions se n’adonen que és tot el contrari.  Principalment, perquè es tracta d’una inversió en talent per l’efecte positiu que comporta entre els membres de la plantilla. A més, també suposa un estalvi molt important tant per a l’empresa com pel treballador. 

Les companyies poden oferir aquestes pòlisses de salut als seus empleats de dues maneres diferents i sense cap cost, ja que poden deduir-ho íntegrament a través de l’Impost de Societats:

  • Retribució flexible. En aquesta modalitat, l’empresa ofereix la possibilitat a tots els seus treballadors i treballadores d’incloure el cost de l’assegurança mèdica en la nòmina, com a part del seu salari. D’aquesta manera, l’empleat aconsegueix reduir la quantitat d’IRPF a pagar amb la possibilitat de desgravar fins a 500 € a l’any per persona assegurada.
  • Com a benefici. En aquest cas, l’empresa assumeix el cost extra de l’assegurança mèdica. Mentre la retribució flexible obliga la companyia a oferir aquesta pòlissa a tots els empleats, en el cas d’implementar-ho com a benefici, podria escollir a quins empleats se li ofereix. Els assalariats que finalment acceptin l’assegurança privada com a benefici, també podran desgravar-la del seu IRPF.

Òbviament, de la mateixa manera que al treballador li suposa uns avantatges personals, a l’empresa també li reporta certs beneficis com tenir els empleats motivats, fidelitzats i més productius, aconseguint uns millors resultats globals per al negoci. 

Finalment, un requisit bàsic i essencial perquè l’assegurança col·lectiva de salut resulti fiscalment deduïble per a qualsevol negoci i exempt de tributació per a l’empleat és que figuri com un dret assignat a l’assalariat -que formi part de la massa de la seva retribució- i aparegui a la seva nòmina. És recomanable que se signi un document on es reculli aquest dret.

En definitiva, ara que estem en època de renovacions de les pòlisses col·lectives de salut, és important tenir en compte aquests aspectes. Si tens algun dubte, posa’t en contacte amb nosaltres.

Cobertis
El autorr Cobertis
No hay comentarios para leer

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *