Cal contractar una assegurança de cancel·lació d’espectacles?

Blog > Empreses > Cal contractar una assegurança de cancel·lació d’espectacles?

La importància de contractar les assegurances de cancel·lació d’espectacles és cada dia més clara i necessària.

En un món en el qual els daltabaixos causats per la climatologia adversa estan cada cop més a l’ordre del dia, no és una bona política arriscar les despeses que genera l’organització de qualsevol espectacle, a canvi d’una assegurança que garanteixi la recuperació de les despeses irrecuperables si l’esdeveniment assegurat com és la pòlissa de cancel·lació d’espectacles.

Es garanteix la indemnització quan l’espectacle s’ha de cancel·lar, ajornar, reubicar o interrompre a causa d’una restricció. Cal que aquests fets es produeixin de forma única i directa per una causa que no quedi exclosa i que tingui lloc durant el període assegurat, sempre de forma casual i fora del control de l’assegurat.

Cal tenir en compte que les pòlisses d’aquest ram tenen franquícies. A la majoria de les companyies són de 3 Litres/m2 per la pluja i en el cas del vent, la velocitat ha de superar els 49 km./h. i les ratxes els 62 km./h., entre l’interval de temps que va des de les dues hores anteriors a l’hora de l’inici de l’esdeveniment i una hora després d’aquest moment.

Serà condició indispensable que les anteriors circumstàncies climatològiques siguin confirmades pel prenedor o assegurat mitjançant certificat expedit per l’estació meteorològica de l’AGÈNCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA més propera al lloc on se celebra l’esdeveniment, amb indicació expressa de les quantitats, magnitud, intensitat i períodes de temps en el qual s’han registrat els elements climàtics que ocasionen el sinistre.

En qualsevol cas serà requisit imprescindible per al pagament de qualsevol indemnització a càrrec de la pòlissa, la presentació del certificat així com una trucada prèvia, abans de prendre qualsevol decisió de suspendre, al Gabinet Pericial indicat a les condicions particulars de la pòlissa.

En qualsevol pèrdua o reclamació que pugui derivar-se, la càrrega de la prova de la mateixa correspon a l’assegurat.

És molt recomanable assegurar aquestes despeses ineludibles mitjançant una pòlissa de cancel·lació d’espectacles, també coneguda com a pòlissa de contingències, ja que es pot donar cobertura per la totalitat de la suma assegurada, a canvi d’una prima generalment assumible.

A banda dels grans concerts, tots els Ajuntaments organitzen festes populars com, per exemple, la Festa Major un cop a l’any.

A Cobertis us assessorarem sobre aquest tipus d’assegurança per a què pugueu celebrar els vostres esdeveniments. Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us atendrem.

 

Ricard Palma

Gestor personal de Cobertis

Cobertis
The author: Cobertis
No comments to read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *