Aspectes a tenir en compte sobre el Pla d’Igualtat a les empreses

Blog > Empreses > Aspectes a tenir en compte sobre el Pla d’Igualtat a les empreses

Aquest mes volem posar èmfasi en alguns aspectes relacionats amb la igualtat de gènere, com ara corredoria compromesa amb la igualtat i la coresponsabilitat entre homes i dones.

Segons la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, totes les empreses amb 50 treballadors o més han de disposar d’un Pla d’Igualtat. Però, què és un pla d’igualtat? està la vostra empresa obligada a implementar-ho? Aquests i altres dubtes us els resolem a continuació:

Un Pla d’Igualtat es compon d’una sèrie d’accions dirigides a promoure la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones en l’entorn laboral empresarial. El seu propòsit també inclou la identificació i eradicació de la discriminació basada en el gènere i la reducció de la bretxa salarial.

Quan cal disposar d’un Pla d’Igualtat?

 • Les empreses que tinguin més de 50 persones treballadores (tots els treballadors, independentment del tipus de contracte o jornada laboral).
 • Quan s’estableixi aquesta obligació pel conveni col·lectiu aplicable.
 • Quan l’autoritat laboral hagi acordat en un procediment sancionador la substitució de les sancions accessòries per l’elaboració i l’aplicació del pla esmentat.

Com cal elaborar el Pla d’Igualtat?

Segons el Ministeri d’Igualtat, la creació del pla ha de seguir les fases següents:

 • Comunicació i obertura de la negociació i constitució de la comissió negociadora.
 • Recull i anàlisi de dades quantitatives i qualitatives per conèixer el grau dintegració de la igualtat entre dones i homes a l’empresa.
 • Definició d’objectius, disseny de mesures, establiment d’indicadors de seguiment i avaluació, calendari d’aplicació, aprovació i registre del pla.
 • Implantació i seguiment del pla d’igualtat: comprovació del grau de desenvolupament i compliment de les mesures i valoració de resultats.
 • Valoració del grau d’assoliment dels objectius, els resultats i l’impacte que ha tingut el pla a l’empresa.

Quins són els beneficis?

 • Reducció de la discriminació de gènere.
 • Establiment de condicions laborals equitatives.
 • Millora del clima laboral i la productivitat.
 • Compliment legal i evitació de sancions.

Les empreses que incompleixin l’obligació d’implementar un pla d’igualtat poden enfrontar sancions econòmiques i altres mesures coercitives per part de l’autoritat laboral.

Coneixíeu tots aquests aspectes? La vostra empresa té un Pla d’Igualtat? Expliqueu-nos!

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *