Assegurances i declaració de la renda, aspectes a tenir en compte

Blog > Particulars > Assegurances i declaració de la renda, aspectes a tenir en compte

Com bé sabreu, l’1 de juliol del 2024 finalitza la campanya de la Renda. És per això que des de Cobertis volem compartir amb vosaltres una guia d’aquelles assegurances que podeu incloure com a despeses deduïbles i així reduir la càrrega fiscal.

Abans, però, quines persones estan obligades a presentar la declaració de la renda?

 • Les que hagin rebut el 2023 més de 15.000 euros de més d’un pagador, si la suma de les quantitats procedents del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, supera la xifra de 1.500 euros anuals.
 • Els qui hagin percebut rendiments íntegres de la feina de més de 22.000 euros d’un únic pagador.
 • Els perceptors de l’Ingrés Mínim Vital (IMV).
 • Els contribuents que hagin obtingut l’exercici 2023 exclusivament rendiments íntegres del treball, del capital (mobiliari o immobiliari) o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, sotmesos o no a retenció, fins a un import màxim conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros, en tributació individual o conjunta.
 • Els contribuents que, a partir de l’1 de gener de 2023, en qualsevol moment del període impositiu, hagin estat d’alta, com a treballadors per compte propi, al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o al Règim Especial del Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Dit això, us deixem una relació de les assegurances que podeu incloure a la vostra declaració i deduir les despeses associades:

 • Si ets autònom, l’assegurança de salut: tant teu com del teu conjugue i fills menors de 25 que visquin amb tu. (La deducció màxima és de 500€ per persona assegurada, 500€ addicionals per persona amb discapacitat, fins i 2.000 euros per família).
 • Si ets autònom, l’assegurança de RC o l’assegurança d’accidents.
 • L’assegurança de cotxe: només per a autònoms que han adquirit i registrat l’automòbil amb finalitats professionals.
 • Assegurança de vida i llar vinculades a la hipoteca: Si has contractat una assegurança de vida o llar vinculada a la teva hipoteca abans de l’1 de gener de 2013, pots incloure’l a la teva declaració. (La deducció màxima per a l’assegurança de la llar és de 9.040€).
 • Les assegurances de vida convencionals, les que no inclouen cap pla d’estalvi, no es poden deduir, a excepció dels autònoms.
 • Assegurança de protecció de pagaments per a lloguer: Podeu deduir la prima de l’assegurança d’impagament de lloguer, que es resta dels rendiments de capital immobiliari. (La deducció pot ser del 100% de l’import de la prima).
 • Plans de pensions i altres instruments de previsió social: Es poden deduir fins a 1.500 € de les aportacions a plans de pensions i altres instruments de previsió social, tant per a treballadors per compte propi com aliè.

Si necessiteu més informació sobre les assegurances que teniu contractades amb nosaltres i si les podeu deduir de la vostra declaració de la Renda, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us assessorarem.

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *