Beneficis de l’assegurança de baixa laboral per a autònoms

Blog > Particulars > Beneficis de l’assegurança de baixa laboral per a autònoms

Si ets autònom segur que has dit o escoltat en més d’una ocasió la frase “els autònoms no es posen malalts mai”, fent referència a la reticència d’un treballador per compte propi agafar una baixa laboral, ja que molts autònoms no tenen treballadors als quals deixar la gestió del negoci durant el procés d’incapacitat, i per això s’estimen més seguir en l’activitat, però la veritat és que, com qualsevol persona, els autònoms també es poden posar malalts.

Quan un treballador per compte propi sol·licita la prestació per incapacitat temporal a la Seguretat Social, ho pot fer per malaltia comuna o accident no laboral, o bé per malaltia professional o accident laboral. Encara que sigui com sigui, haurà de continuar cotitzant en el règim especial d’autònoms durant el període que duri la baixa i al corrent de les quotes de pagament de la S.S.

Pel que fa a les quanties de la prestació de la Seguretat Social:

  • En cas de malaltia comuna o accident no laboral s’aplicarà el 60% des del dia 4 al 20 de la baixa.
  • En cas de malaltia comuna o accident no laboral s’aplicarà s’aplicarà el 75% a partir del dia 21 de la baixa.
  • En cas d’accident de treball o malaltia professional s’aplicarà el 75% des de l’endemà de la baixa.

L’escassa quantia de la prestació és el que fa que molts autònoms decideixin seguir endavant amb la seva activitat, encara que malalts.

Per això, avui des de Cobertis volem parlar-vos de l’assegurança de baixa laboral per a autònoms, en què es garanteix una prestació econòmica diària en el cas d’incapacitat laboral.

Quins són els beneficis?

  • Indemnització per cada dia natural de baixa sense importar si és a causa d’un accident de treball, un accident no laboral, una malaltia professional o una malaltia comuna (fins a 365 dies).
  • L’assegurat pot triar la prestació diària que vol rebre.
  • Pot incloure franquícia, és a dir, l’assegurat assumeix el cost dels dies de baixa que decideixi (7, 15, 30), de manera que el preu de la pòlissa pot ser menor.
  • cobertura mundial.
  • Fàcil contractació, ja que no es necessita un reconeixement mèdic previ, només cal omplir un formulari de salut de manera correcta i verídica.
  • Sempre que no hi hagi abans de contractar l’assegurança, la baixa laboral inclou cobertura en patologies de l’esquena, visuals, auditives i dentals.
  • No té carència, de manera que t’asseguren des del dia de la seva contractació (excepte en embaràs, part i postpart).

Per posar un exemple, si s’assegura un import diari de 60€ i la baixa dura 20 dies, l’assegurat rebrà una compensació de 1.200€ de la vostra assegurança.

Aquests són els principals motius pels quals des de Cobertis recomanem la contractació d’aquesta assegurança, perquè com a autònom sí que puguis posar-te malalt i tenir la tranquil·litat que la teva economia no es veurà perjudicada.

Tens dubtes? Contacta amb el gestor personal de la teva oficina Cobertis i t’assessorarà sobre aquesta assegurança.

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *