Com assegurar les mercaderies?

Blog > Empreses > Com assegurar les mercaderies?

Si tens una empresa i transportes comandes, que aquestes estiguin assegurades és fonamental. Però… Qui contracta l’assegurança de transport de mercaderies? Ho pot fer el propietari del camió, l’amo de la mercaderia o un tercer interessat en garantir la seva arribada en bones condicions.

En qualsevol cas, tot i no ser obligatòria, sempre es convenient que el transport de mercaderies compti amb assegurança. A més, la llei estableix la responsabilitat del transportista respecte a la càrrega que transporta des del moment en què la posa al camió fins el moment en què es produeix el lliurament a la destinació establerta al contracte del transport.

Hi ha diferents tipus d’assegurances de transport de mercaderies, segons les diferents mercaderies transportades, la destinació i el tipus de responsabilitat coberta. Així, per exemple, no és el mateix l’assegurança de responsabilitat civil de la càrrega, que depèn de la responsabilitat del conductor i porta una indemnizació establerta per llei (6 euros per cada quilogram de càrrega perduda en transport nacional i 10 euros per a l’internacional) que una assegurança per danys a la mercaderia, que no depèn de la responsabilitat del conductor i el valor assegurat no ve donat per llei, sinó per la declaració del transportista al contractar l’assegurança.

Així mateix, es pot assegurar la mercaderia segons la cobertura. Per a mercaderies de poc valor, per exemple, podria ser suficient amb una cobertura bàsica, que garanteix el risc en cas d’incendi, llamp, explosió, robatori, accident del camió, etc. Però per a càrregues més delicades és millor una assegurança amb cobertures ampliades, que inclouen, per exemple, que es mulli o es trenqui, que es perdi i que es faci malbé en cas de fallada de l’equip de fred. I per a càrregues especials o valuoses aconsellem una assegurança a tot risc amb clàusules ICC, que tot i que tenir algunes exclusions cobreix pràcticament tots els danys que pugui patir la mercaderia.

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *