Coneixes els avantatges dels Plans de Previsió Social Empresarial (PPSE)?

Blog > Empreses > Coneixes els avantatges dels Plans de Previsió Social Empresarial (PPSE)?

Dins l’ampli ventall de productes de previsió per a la nostra jubilació, es pot dir que un dels més desconeguts són els Plans de Previsió Social Empresarial (PPSE). Tal com indica el seu nom, es tracta d’un producte de previsió que parteix de l’empresa, és a dir, és ella l’encarregada de fer les aportacions al pla. Tot i les seves similituds amb els Plans de Pensions d’Ocupació, a diferència d’aquests últims, el PPSE s’instrumentalitzen a través d’una assegurança col·lectiva de l’empresa a favor dels seus empleats.

Ara bé, aquests Plans han de respectar una sèrie de principis. Fonamentalment es poden resumir en:

  • La no discriminació: és a dir, s’apliquen a la totalitat dels empleats.
  • La capitalització, les aportacions es van acumulant i sumant els seus guanys.
  • La irrevocabilitat de les aportacions i atribució de drets. És a dir, no es poden descomptar o retornar les primes un cop pagades sent el titular sempre el treballador, no l’empresa.

En tots aquests aspectes, els PPSE coincideixen amb el Pla de Pensions d’Ocupació, però hi ha una gran diferència quant al rendiment. En el cas dels PPSE no hi ha risc de perdre capital i la rendibilitat està garantida amb un interès mínim assegurat. En canvi, als plans de pensions tradicionals, la rendibilitat és variable.

Beneficis fiscals dels PPSE pel treballador i l’empresa

A la pòlissa del Pla de Previsió Social Empresarial es determinaran les aportacions a realitzar per part de l’empresa, les quals s’han d’imputar fiscalment als treballadors com a rendiments del treball. Aquesta naturalesa de les aportacions és la que determinarà la fiscalitat, tant per al treballador com per a l’empresa. Ara bé, s’ha de tenir en compte que les aportacions estan subjectes a uns límits màxims, com en el cas dels plans de pensions: a un màxim de 8.000 euros l’any o el 30% dels rendiments per treball.

Pel que fa al treballador, aquestes aportacions redueixen la base imposable de l’IRPF i posteriorment, en el moment en què es retirin, les prestacions percebudes tributen com a rendiments del treball, de la mateixa manera que els plans de pensions, encara que tributarà diferent en funció de si decideix rescatar-lo en forma de capital o en forma de renda.

Quant a l’empresa, els PPSE tenen també una sèrie d’avantatges. D’una banda, perquè aquest producte permet fidelitzar els empleats i, de l’altra, perquè també s’obtenen bonificacions fiscals. A diferència del salari en efectiu, no s’ha d’aplicar cap retenció a compte i abonar la mateixa a Hisenda. Sí suposa, per descomptat, una despesa de personal com la resta del salari i com a tal es descompta en el pagament a l’Impost de Societats. 

En definitiva, es tracta d’un producte encara poc estès a Espanya però amb importants avantatges. I no només per al treballador, que li serveix per fer una previsió de cara a la seva futura jubilació, sinó també per a l’empresa, ja que els comporta un important estalvi en costos fiscals i una forma de benefici social per als seus empleats.

A Cobertis, podem assessorar-te sobre els millors plans de previsió d’empresa per a la jubilació. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem!

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *