Coneixes els avantatges fiscals de l’assegurança de salut per a la teva empresa?

Blog > Empreses > Coneixes els avantatges fiscals de l’assegurança de salut per a la teva empresa?

Cada vegada més empreses es preocupen pel benestar del seu equip. El principal motiu és senzill: si els empleats se senten còmodes i a gust a la seva feina, estaran més compromesos i alineats amb els objectius empresarials. Sens dubte, el resultat a més d’un bon clima laboral és el d’una millora significativa de la productivitat.

Per tant, cada cop és més freqüent que les corporacions ofereixin una retribució flexible a la seva plantilla. Ens referim al que es coneix com a benefici social i l’assegurança de salut col·lectiva està inclosa dins d’aquesta categoria. Però, sabies que aquest tipus de pòlissa compta amb importants beneficis fiscals per a la teva empresa i treballadors?

La contractació d’aquest tipus d’assegurances, també es converteix en una de les vies per estalviar impostos. Segons Sergi Romà, gestor personal de Cobertis, els tres principals avantatges fiscals d’una assegurança mèdica per a una empresa són: “no incrementa l’import de les aportacions a compte de la Seguretat Social; es pot deduir el 100% de la contractació d’aquest servei com una despesa en la declaració de l’Impost de Societats i esdevé una eina de negociació salarial; doncs, oferir una assegurança de salut suposa una despesa menor que incrementar aquesta mateixa quantitat en el salari d’un empleat”.

En aquesta mateixa línia, també cal destacar que els treballadors també gaudiran de beneficis fiscals. Com comenta el nostre expert: “tindran una exempció de tributació a l’IRPF de fins a 500 € per persona i any. A més, com la pòlissa de salut rep la consideració de salari en espècie no està subjecta a retenció, a diferència del sou”.

Un producte també beneficiós pels autònoms

A més, contractar aquest tipus de pòlisses surt a compte, tant si es tracta d’una empresa gran o mitjana com d’una pime o un emprenedor. En paraules d’en Sergi: “els autònoms també tenen avantatges fiscals per contractar una assegurança mèdica. L’apartat 2 de l’article 30 de la Llei d’IRPF estableix que les primes satisfetes en assegurances de salut són despesa deduïble per a la determinació del rendiment net en estimació directa de l’IRPF dels autònoms. S’inclouen tant l’assegurança de salut del propi autònom, com la del seu cònjuge i fills menors de vint anys que convisquin amb ell. El límit màxim de deducció és 500 euros per assegurat (1.500 euros en cas de discapacitat)”.

Ara bé, l’assegurança de salut també, té associats tota una sèrie de beneficis a banda dels estrictament econòmics. Com ens comenta el nostre expert: “arriba més enllà de l’àmbit laboral; reflecteix una preocupació de l’empresa per la seva plantilla, arribant a afectar l’àmbit personal dels empleats i les seves famílies”.

“Tot plegat, es tradueix en un increment de la productivitat i reducció de l’absentisme laboral, amb menys esperes a consultes i diagnòstics més ràpids; així com, un millor accés i disponibilitat horària en què acudir als especialistes. Així mateix, les absències per visites mèdiques seran menors que si es depèn de la Seguretat Social”, assegura el nostre company.

D’altra banda, “també fomenta la conciliació, ja que els empleats comptaran amb un avantatge social que, va més enllà del seu àmbit laboral, reverteix en tots els aspectes de la seva vida, i pot incloure en la mateixa pòlissa a tots els membres de la seva família. Es tracta d’un tipus diferent de remuneració especialment valorat”, assenteix en Sergi.

Finalment, també cal dir que comptar amb una assegurança de salut col·lectiva aconsegueix millorar la imatge de l’empresa de cara a la competència i als empleats. Segons el nostre company: “es reforça el compromís de l’empleat amb l’empresa i disminueix la rotació de personal. Aquestes assegurances són considerades com una atenció de l’empresa en el pla humà, la qual cosa incrementa el sentiment de fidelitat a la companyia”.

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *