Diferències entre l’assegurança d’accidents de conveni i l’assegurança d’accident col·lectiva

Blog > Empreses > Diferències entre l’assegurança d’accidents de conveni i l’assegurança d’accident col·lectiva

Segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social, els accidents amb baixa laboral van disminuir el 2023 un 1,1% respecte a l’any anterior, fins a un total de 624.911 sinistres, dels quals 539.584 van ser al centre de treball (un 2,3 % menys) i 85.327 van ser en el trajecte de casa a la feina o viceversa.

Amb aquestes dades davant, ens sembla important parlar-vos sobre les assegurances d’accident que podeu (o heu) contractar des de la vostra empresa.

La pòlissa d’accident és l’assegurança que cobreix les indemnitzacions per accident dels treballadors, però hi ha diferències entre el que coneixem com l’assegurança d’accident de conveni i l’assegurança col·lectiva. Us les detallem a continuació:

  • L’assegurança d’accidents de conveni és obligatòria per a alguns convenis i cobreix tots els empleats donats d’alta al TC2 de l’empresa.
    Encara que la llei pot variar, alguns gremis que han de contractar-ho són: construcció, activitats comercials, indústria càrnia…
  • Cada conveni laboral que hagi de comptar amb una assegurança d’accidents obligatòria determina les garanties, els capitals assegurats i la indemnització; i els àmbits de cobertura.
  • Si no és obligatori, les condicions i els termes de l’assegurança les estableix l’entitat asseguradora i poden ser personalitzables segons les necessitats del grup assegurat.
  • Si l’empresa està obligada per conveni, l’incompliment de les obligacions pot comportar sancions elevades i, en cas d’accident laboral, la responsabilitat recau sobre l’empresari, que assumirà les despeses i les indemnitzacions de l’accident.
  • Tots dos solen cobrir la mort per accident, de manera que la família o qui designi el treballador rebrà el capital establert en pòlissa.
  • També cobreixen la invalidesa permanent parcial, absoluta o total.

En resum, l’assegurança d’accidents de conveni està lligada a un acord laboral específic, mentre que la d’accidents col·lectiu és més general i la pot contractar qualsevol grup de persones, com a empleats d’una empresa, membres d’una associació o fins i tot una comunitat.

Sigui com sigui, des de Cobertis us oferim assessorament perquè compteu amb l’assegurança d’accidents que s’adapti millor a les necessitats del vostre conveni o de la vostra empresa. A més, us acompanyem en cas de sinistre, perquè no us hagueu de preocupar.

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *