El Coworking, l’alternativa per estalviar costos i promoure sinergies professionals

Blog > Cobertis > El Coworking, l’alternativa per estalviar costos i promoure sinergies professionals

El coworking a Barcelona i a altres grans ciutats del món està en ple auge. La filosofia inicial d’aquesta pràctica és senzilla, compartir espai (en oficines o locals) amb altres professionals o petites empreses per tal d’aconseguir reduir la factura mensual del lloguer de l’oficina, entre altres despeses.

Amb el pas del temps, el coworking ha suposat avantatges molt més interessants pels professionals que comparteixen l’oficina, com per exemple: les sinergies generades entre ells,  donant peu a col·laboracions i a la creació d’autèntiques xarxes de contactes professionals (networking), a més d’intercanviar idees i coneixements, convertint-se en autèntics centres de negocis.

A més, tenint en compte que Espanya és un país de pimes i d’autònoms, no és gens estrany que el coworking hagi tingut una excel·lent acollida. Actualment, hi ha més de 900 espais de treball compartits, molts d’ells concentrats a grans urbs com Barcelona i Madrid. 

Ara bé, si decideixes treballar en aquest tipus d’espai, has de contractar prèviament una assegurança que et cobreixi davant de qualsevol imprevist, perquè puguis treballar amb tranquil·litat. De fet, les pòlisses per a coworking acostumen a fer-se a mida, d’acord amb els riscos als quals s’exposa el propietari de les instal·lacions. Algunes de les cobertures que s’han de tenir en compte són:

  • Responsabilitat civil. Es tracta d’una cobertura bàsica que cobreix les reclamacions de tercers per danys que hagin sofert durant una visita a les instal·lacions o per lesions que podrien patir els mateixos professionals que treballen a les oficines.
  • Cobertura de béns en dipòsit de tercers. Amb aquesta garantia queden coberts els béns d’aquells que treballen a les oficines en cas de robatori, incendi o inundació. Inclou des dels ordinadors, impressores i fotocopiadores fins a qualsevol altre equip de treball que no pertanyi als propietaris de l’espai de coworking.
  • Danys elèctrics i a equips electrònics. Aquesta prestació cobreix específicament els danys que pot patir la instal·lació elèctrica de l’espai de treball compartir i les avaries que pot provocar als equips connectats. 
  • Cobertura del continent. Inclou una indemnització en cas de robatori, actes de vandalisme o un altre tipus de sinistres que danyin l’estructura de coworking, sempre dins dels límits estipulats a la pòlissa.
  • Defensa i assessoria legal. Aquesta garantia es focalitza en cobrir les possibles reclamacions que realitzin terceres persones a l’espai de coworking, garantint la defensa jurídica dels propietaris. En alguns casos també incorpora una assessoria legal extensible als professionals que treballen en l’espai.
  • Cobertura de lucre cessant. Si com a conseqüència d’un sinistre, l’espai de treball no pot funcionar amb normalitat i l’empresa pateix pèrdues econòmiques, aquesta cobertura preveu tant una indemnització per cobrir les despeses permanents com el pagament d’un percentatge dels beneficis bruts que s’han deixat de generar.
  • Cobertura informàtica. La tecnologia acostuma a ser una peça central en els espais de coworking, de manera que aquesta esdevé fonamental assegurar-la. Amb aquest tipus de pòlisses es preveu una indemnització, en cas que es produeixi una violació informàtica relacionada amb activitats de pirateria que podrien desembocar en un robatori de dades o danyar l’activitat d’aquells que treballen en l’espai. També, es contempla el reemborsament dels costos en què es va incórrer per restaurar la seguretat de la xarxa, així com una indemnització per les pèrdues econòmiques patides durant el temps d’inactivitat professional.

Si tens qualsevol dubte, a Cobertis podem assessorar-te sobre les millors assegurances per a la teva oficina o espai de coworking. 

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *