L’assegurança de salut, un benefici desgravable

Blog > Empreses > L’assegurança de salut, un benefici desgravable

L’assegurança de salut no ha parat de créixer des de l’arribada de la pandèmia, una de les raons principals d’aquest augment és la preocupació per la salut derivada del Covid-19 i la paralització de consultes i operacions que la sanitat pública va haver de fer. A més, sembla que aquesta crisi sociosanitària ha provocat que les persones estiguin més pendents de la seva salut i vulguin millorar-la.

Veient aquesta preocupació, cada vegada són més les empreses que gràcies a les assegurances de salut col·lectives atorguen aquest benefici social als seus treballadors. De fet, un estudi recent d’ICEA afirma que l’assegurança col·lectiva de salut ha crescut un 5% en primes i assegurats suposant el 29,8% de la recaptació de les primes.

I és que l’assegurança de salut col·lectiva té grans avantatges per a l’empresa com ara fidelització del talent, disminució de baixes laborals o millora de la reputació, entre d’altres, però sabies que també el pots desgravar?

Això es pot fer només en cas que es pagui l’assegurança com a part del salari de l’empleat i es farà a través de l’impost de societats que s’aplica als negocis en funció dels beneficis.

Aquesta desgravació s’obté sumant totes les quotes de la pòlissa col·lectiva i es resten als beneficis declarats de l’empresa, per tant s’obté una rebaixa fiscal.

A més, és important conèixer que la mateixa Agència Tributària incita les empreses perquè contractin aquest tipus d’assegurances que afavoreix els treballadors, però també les mateixes organitzacions gràcies a aquests incentius fiscals.

Cal destacar que, els autònoms, encara que no poden contractar aquest tipus d’assegurança, si en tenen un de específic per a ells, que els cobreix l’assistència sanitària en cas de malaltia o accident laboral, ja que ells no compten amb una pòlissa d’empresa.

En aquests casos, l’assegurança de salut per a autònoms també és desgravable. Així ho estableix la llei 35/2006 del 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni que recull aquesta deducció en la secció 30 secció 5è.

En aquest cas concret la deducció és sobre la seva pròpia cobertura, la dels seus fills, fins als 25 anys, i el cònjuge, establint el límit en 500€ per persona inclosa, o fins a 1.500 en cas que alguna pateixi discapacitat.

Aquesta deducció només es pot gaudir d’una sola vegada, a la Declaració de la Renda o IRPF oa través del model 130, dependrà del que convingui més a l’autònom.

En definitiva, si estàs pensant en contractar aquestes assegurances, no dubtis a contactar-nos, des de Cobertis t’ajudarem a trobar la millor solució tant si ets autònom com si tens una empresa.

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *