Els avantatges fiscals dels plans de pensions i altres productes d’estalvi

Blog > Particulars > Els avantatges fiscals dels plans de pensions i altres productes d’estalvi

Aquest mes d’abril ha arrencat la campanya de la Declaració de la Renta i sempre és interessant conèixer quines són les deduccions que ens corresponen. En el cas de disposar d’un pla de pensions o de qualsevol altra fórmula d’estalvi, ens interessa saber quins són els avantatges fiscals d’aquests productes, és a dir, com desgraven a la Renta.

A tall d’introducció, cal dir que els plans de pensions, juntament amb els Plans de Previsió Assegurats (PPA), són l’únic instrument financer que té reducció en la base imposable en l’IRPF. Però entrant en detall, aquestes són les característiques d’aquest i altres instruments d’estalvi:

  • Pla de pensions. Es tracta d’un producte financer de previsió que ens permet canalitzar l’estalvi, a través de la realització d’aportacions periòdiques, amb la finalitat principal de disposar, en el moment de la nostra jubilació, d’ingressos addicionals que ens permetin complementar la pensió pública. 

Cal dir que ens estalviarem impostos quan fem aportacions al mateix, però no podrem disposar dels diners fins que no ens jubilem (excepte en casos d’atur de llarga durada o de malaltia greu). En aquest sentit, cal afegir que està previst que a partir del 2025 es pugui disposar de l’estalvi acumulat quan hagin transcorregut 10 anys des que es realitzi l’aportació.

Quant a les característiques pròpies d’aquests productes cal assenyalar que inverteixen en diferents tipus d’actius, en els quals assumim tot el risc de la inversió i, per tant, podem arribar a perdre tot o part del capital invertit; si bé les expectatives de rendibilitat també poden ser més grans que les d’altres productes garantits. Quant als avantatges fiscals, cal dir que ens podem deduir les aportacions a la base imposable de l’IRPF. El límit màxim d’aportació és de 8.000 euros a l’any (límit conjunt amb els PPA).

  • Els Plans de Previsió Assegurats (PPA). Els PPA són assegurances d’estalvi a llarg termini que asseguren a la persona que els contracta una rendibilitat, juntament amb diferents avantatges fiscals. 

També, permeten a l’assegurador reduir la base imposable de l’IRPF. El límit màxim d’aportació és de 8.000 euros a l’any i es pot compatibilitzar amb aportacions a altres productes com SIALP o PIAS. Igual que amb els plans de pensions, el capital acumulat només podrà rescatar-se en el moment de la jubilació o bé, en situacions de malaltia greu o atur.

  • Els Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtic (PIAS). Són un híbrid entre un pla de pensions i una assegurança de vida-estalvi. Es tracta d’un instrument d’estalvi-previsió a llarg termini que permet constituir una renda vitalícia assegurada i té com a finalitat anar pagant primes per acumular un capital al llarg del temps, que servirà com a complement a la pensió pública. 

Un avantatge important és que no cal esperar fins a la jubilació per percebre la renda acumulada. Ara bé, a nivell fiscal cal dir que no podrem reduir-nos les aportacions en la base imposable de l’IRPF. El límit màxim anual d’aportació és també de 8.000 euros (compatible amb aportacions a altres productes com SIALP o PPA).

  • Assegurances Individuals d’Estalvi a Llarg Termini (SIALP). Existeixen productes que, per la seva pròpia naturalesa, exigeixen aportacions una mica més potents. És el cas de les assegurances Individuals d’Estalvi a llarg termini, conegudes com a SIALP, que són entorns d’estalvi normalment plantejats a 5 anys.

En el cas d’aquests productes, puc anar estalviant a poc a poc amb l’avantatge fiscal que la rendibilitat queda exempta de pagar impostos, si ho mantinc durant més de 5 anys. A més, ho puc cobrar en forma de capital i em garanteix que a la finalització del mateix almenys recuperaré el 85% dels diners que he invertit –fins i tot hi ha modalitats que ens poden garantir-ne més-. 

Si és necessari, es pot disposar dels diners abans dels 5 anys, però en aquest cas perdrem l’avantatge fiscal associada a aquest. Quant al tractament fiscal cal dir que no podrem reduir-nos les aportacions a la base imposable de l’IRPF. El límit màxim d’aportació és de 5.000 euros a l’any (compatible amb aportacions a altres productes com PIES o PPA).

Si tens qualsevol dubte sobre la rendibilitat d’aquests productes d’estalvi, posa’t en contacte amb nosaltres i  t’assessorem sobre les millors opcions en funció del teu perfil. 

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *