Els Plans de Pensions d’Empresa i els seus beneficis

Blog > Empreses > Els Plans de Pensions d’Empresa i els seus beneficis

Més d’una vegada us hem parlat dels plans de pensions d’empresa (PPE), un instrument d’estalvi-previsió que pot ser una “guardiola d’estalvis dels empleats”, ja que, a través de contribucions, les empreses busquen complementar la pensió que els treballadors rebran quan es jubilin, a més de la que dóna la Seguretat Social. En aquest article us volem resoldre diversos dubtes per si, com a empresaris, esteu pensant a contractar aquest tipus de producte per als vostres empleats.

Qui posa els diners als PPE?

Pel que fa a les aportacions, habitualment, solen ser mixtes o només empresarials. La modalitat mixta permet que tant la companyia com el treballador aportin al pla; encara que hi ha plans en què existeix l’exclusivitat en l’aportació, és a dir, només recau a l’empresari.

Quines són les formes de rescat?

Es poden rescatar en forma de capital (impacte fiscal únic), de renda (impacte fiscal progressiu), o mixta. Les rendes es consideren rendiments de la feina.

Quins són els beneficis fiscals per a l’empresa?

Com en els plans individuals, els plans de pensions d’ocupació gaudeixen d’importants avantatges fiscals.

Per a l’empresa, les aportacions a plans de pensions es poden deduir de la base imposable de l’impost de societats. Des de l’1 de gener del 2023, s’aplica a les empreses una nova deducció en la quota íntegra de l’impost de societats. Aquesta deducció puja al 10% de les contribucions empresarials imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 euros.

I per als empleats?

Des del punt de vista fiscal, s’aplica una reducció en l’IRPF més favorable a aquest tipus de pla a partir del 2023: el límit de 1.500 euros a la deducció general per aportacions a plans de pensions s’incrementa en la quantia següent per a aquests dos casos.

  • Treballadors per compte aliè: 8.500 euros anuals el 2023  sempre que l’increment procedeixi de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a la contribució empresarial.
  • Autònoms: a 4.250€ sempre que aquest increment provingui d’aportacions als plans de pensions d’ocupació simplificats de treballadors autònoms.

Esteu pensant en oferir aquest producte de previsió a la teva plantilla? Un consell és que us informeu detalladament de les característiques d’aquesta fórmula, per escollir la més adequada en funció de com sigui el vostre negoci i empleats.

A Cobertis us podem assessorar i guiar perquè trieu la millor solució per al vostre equip. Contacteu amb nosaltres i t’assessorarem!

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *