Els principals avantatges de l’assegurança col·lectiva de salut per a les empreses i els treballadors

Blog > Empreses > Els principals avantatges de l’assegurança col·lectiva de salut per a les empreses i els treballadors

L’assegurança col·lectiva de salut per a negocis ofereix tota una sèrie  d’avantatges, tant pels empresaris com pels treballadors. Cada vegada més, les empreses tenen en compte les opinions per part dels empleats. Sens dubte, tenir una empresa ben valorada, amb un bon ambient laboral i que ofereixi importants beneficis socials als seus treballadors és sinònim d’èxit.

En aquest sentit, cal destacar que 9 de cada 10 treballadors creu que les pòlisses de salut són especialment importants, tant pels seus avantatges econòmics com per les millors cobertures que ofereixen. De fet, cal dir que prefereixen aquest incentiu a una pujada de sou, cursos de formació, plans de pensions, tiquets de menjar, etc.

Per la seva banda, les empreses són conscients d’aquesta realitat; per això el 61% de les corporacions inverteixen en plans de prevenció per a la salut. Les dades parlen per si soles: en el que portem d’any, el 86% de les empreses han contractat una assegurança col·lectiva de salut, un augment important enfront, el 69% de pòlisses del 2015.

Ara bé, què aporta a la meva empresa l’assegurança de salut?

Amb l’assegurança sanitària, els empleats tindran accés a la medicina privada amb atenció personalitzada i sense llistes d’espera. A més, al ser atesos en un sistema sanitari més ràpid i menys massificat, es reduirà considerablement, l’absentisme laboral. Així doncs, es tracta d’un benefici que millora la qualitat de vida dels empleats i conseqüentment, la seva motivació, productivitat i implicació amb l’empresa.

D’altra banda, al contractar aquest tipus de pòlissa col·lectiva, tots els treballadors podran gaudir d’unes condicions i preus molt més competitius que contractant-la de manera particular. A més en la majoria dels casos, els familiars directes dels treballadors, també poden donar-se d’alta amb les mateixes condicions.

Però, a grans trets quins són els principals avantatges que aporta a la meva empresa la contractació d’una assegurança de salut col·lectiva?:

  • Avantatges fiscals. La despesa abonada per l’empresa en concepte d’assegurança mèdica pels seus empleats es podrà deduir el 100% com a despesa social a la declaració de l’impost de societats.
  • Beneficis fiscals pels empleats. No tindran la  consideració de rendiments en espècie les primes o quotes satisfetes per la companyia a entitats asseguradores per a la cobertura de malaltia dels treballadors, el seu cònjuge o descendents que no excedeixin de 500 € per persona. La cobertura serà pel treballador i familiars i amb l’exempció limitada a 500€ per any/persona.

Com a empresa podràs escollir entre dues opcions de contractació: l’anomenada col·lectiu tancat i contractat per la companyia; o bé, la del col·lectiu amb retribució flexible.

En el primer cas, si l’empresa contracta el 100% de l’assegurança de salut, les primes que no excedeixin de 500 € anuals no tindran la consideració de rendiment en espècie per al treballador. L’excés de dites quantitats tindran la consideració de rendiment en espècie i estaran subjectes al corresponent ingrés a compte.

Pel que fa a l’opció de col·lectiu amb retribució flexible. En aquest cas, l’empresa pagarà una part de l’assegurança i l’empleat la part restant. Igual que a la primera opció, solament tindrà la consideració de rendiment en espècie, la quantitat que hagi pagat la companyia, sempre i quan excedeixi els 500 € anuals per persona. Si existeix un excés, aquest haurà de suportar el corresponent ingrés a compte. La quota que pagui el treballador no tindrà cap implicació fiscal.

Finalment, cal assenyalar que el 91% de les companyies consideren l’assegurança col·lectiva de salut un valor diferencial. No dubtis en informar-te de la millor opció pel teu negoci i comença a gaudir del seu ampli ventall de beneficis.

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *