Estalviar per a la jubilació, imprescindible si ets autònom

Blog > Empreses > Estalviar per a la jubilació, imprescindible si ets autònom

La jubilació és un tema que preocupa a tots els treballadors, en general, i especialment als autònoms. Avui dia, els treballadors per compte propi estan al dia de l’actualitat econòmica i coneixen la situació del sistema públic de pensions, el qual haurà d’afrontar molts reptes per garantir la seva sostenibilitat en un futur. Per això, ara més que mai és necessari que aquests professionals planifiquin la seva jubilació amb suficient antelació.

En la majoria dels casos els autònoms cotitzen al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) per la base mínima (280 € mensuals). Això deriva en pensions molt baixes, escassament superiors a la pensió mínima. De fet, segons dades publicades per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), la pensió mitjana d’aquests treballadors equival al 60% de la pensió mitjana dels assalariats. 

Augmentar la base  de cotització o fer-se un pla de pensions?

Davant d’aquesta situació, sorgeix la següent pregunta: és millor augmentar la base de cotització o bé, estalviar o invertir a través d’un pla de pensions? D’entrada, cal dir que fer un increment de la base, a vegades, suposa un esforç que molts autònoms no es poden permetre. Un exemple serien aquells treballadors que no obtenen uns ingressos constants o que inevitablement, passen per períodes més irregulars o d’inactivitat.

També, s’ha de tenir en compte que el RETA permet la llibertat d’elecció de la base de cotització fins als 47 anys, arribats a aquesta edat s’apliquen restriccions a un possible increment. L’important és que siguem conscients que el nostre sistema de Seguretat Social està basat en el principi de proporcionalitat. Això vol dir que com més contribuïm, major serà la nostra prestació. 

Així doncs, no queda una altra que destinar de forma costant un percentatge dels nostres ingressos a l’estalvi per complementar la nostra pensió. En aquest sentit, el millor sistema per fer-ho és a través d’un pla de pensions o d’una assegurança de jubilació. 

Avantatges dels plans de pensions per a autònoms

Sens dubte, si volem garantir un bon nivell d’ingressos quan ens trobem fora del mercat laboral; els plans de pensions privats són una excel·lent opció, ja que es converteixen en una garantia i un suport per a qualsevol treballador autònom. A més, compten amb tota una sèrie d’avantatges interessants:

  • Estalvi fiscal. Les aportacions desgraven a la Declaració de la Renda. Podrem deduir-nos en l’IRPF les quantitats anuals que hem aportat al pla de pensions fins a un màxim de 8.000 € anuals, el que suposa un gran estalvi fiscal.
  • Aportacions flexibles. El pla de pensions permet escollir quants diners ingressarem i amb quina periodicitat. A més, es poden suspendre temporalment sense penalització. Per a aquest motiu, ens trobem davant d’una fórmula d’estalvi òptima per a aquells autònoms que com hem comentat anteriorment, no comptin amb ingressos regulars.
  • Rendibilitat. Els plans de pensions són gestionats per professionals que inverteixen els nostres diners amb l’objectiu d’obtenir una rendibilitat a llarg termini. A més, en funció del nostre perfil: decidit, moderat o conservador arriscarem, més o menys, a favor d’una major rendibilitat. 

Ara bé, un dels dubtes és: quan podré disposar dels meus estalvis? Doncs, a grans trets podrem gaudir dels estalvis generats amb aquests productes quan ens jubilem, ja sigui amb l’edat ordinària, anticipada o diferida. No obstant això, hi ha una sèrie d’excepcions com seria el cas de patir una malaltia greu, una dependència severa o atur de llarga durada. En el supòsit de defunció de titular, es generarien drets a favor d’hereus o beneficiaris específicament designats.

En definitiva, gràcies als plans de pensions els autònoms poden comptar amb una jubilació més digna. 

Si tens dubtes, sobre les opcions d’estalvi més adients per al teu futur, a Cobertis et podem assessorar sobre les fórmules que millor s’adapten a la teva situació. Contacta’ns!

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *