La igualtat no és un segell per a ser “moderns”

Blog > Opinió > La igualtat no és un segell per a ser “moderns”

Article d’opinió de la nostra sòcia directora, Anna De Quirós.

Per molt que es parli d’igualtat, la veritat és que, a hores d’ara, continua sent necessari continuar treballant-hi.

A les empreses del sector assegurances, tal com demostra l’estudi realitzat per la Xarxa EWI a 112 companyies asseguradores, encara que les dones són majoria a les plantilles (54% de dones davant 46% d’homes), encara estem lluny d’aconseguir la paritat en àmbits de direcció.

Tres de cada quatre vacants als consells d’administració segueixen sent cobertes per homes, i no només això, sinó que les directives tenen menys visibilitat: només el 12,9% de les dones han tingut presència en actes públics del sector, davant del 22 ,1% dels homes.

Però no tot són males notícies, ja que s’estan prenent mesures al sector per fomentar la igualtat: gairebé el 54% de les companyies que han participat a l’estudi s’han fixat objectius per incrementar el nombre de dones directives a les seves organitzacions. Una dada davant la qual és fàcil preguntar-se: què passa amb el 46% restant?

Alhora, més del 80% de les empreses participants de l’estudi ofereix mesures de conciliació, com ara flexibilitat horària o millores sobre el conveni en permisos. A més, pràcticament el 100% permet el teletreball, i en molts casos s’ha fomentat la gestió virtual d’equips, una pràctica que pel 51% de les empreses ha estat la més efectiva per facilitar la conciliació, seguida del permís retribuït de paternitat.

I tot això està molt bé, però penso que, per continuar avançant, les mesures digualtat i conciliació han de recolzar-se sobre un concepte central: la Corresponsabilitat.

«Tres de cada quatre vacants als consells d’administració segueixen sent cobertes per homes, i no només això, sinó que les directives tenen menys visibilitat: només el 12,9% de les dones han tingut presència en actes públics del sector, davant del 22,1% dels homes».

La igualtat real es basa en la coresponsabilitat entre tots els actors que entren a l’equació: les dones i els homes, les empreses i l’estat.

Actualment, les jornades reduïdes són sol·licitades en un 92% per dones, i no només això, sinó que les dones són també les que solen demanar, en un 64% dels casos, els permisos per motius familiars, com ara la cura davant d’una malaltia.

Aquestes dades demostren que cal anar més enllà i plantejar plans de coresponsabilitat a les empreses, que incloguin mesures com la formació per als treballadors i les treballadores, plans de reinserció en tornar de la baixa per maternitat i/o paternitat, plans de creixement i visibilitat i conscienciació sobre la igualtat d’oportunitats.

Afortunadament, ja hi ha empreses i organitzacions que estan duent a terme programes que fomentin una igualtat basada en la coresponsabilitat, i en les quals acostumo a participar, perquè penso que hi ha molt camí per recórrer i tinc el mateix objectiu comú que totes.

Entre elles, hi ha Mujeres Valientes Go al Mercado, de Zurich; la iniciativa duta a terme a través de l’Associació de Joves Professionals de l’Assegurança (AJPS); o el treball de mediació per impulsar la igualtat que fa la Xarxa EWI des d’INESE.

I, si fem una mica més de memòria, podem recordar el #ForoMIE (Dona, Igualtat i Emprenedoria) organitzat per Community of Insurance, celebrat en quatre ocasions, entre 2014 i 2017, amb més de 200 assistents a la seva última trobada, i suports públics i privats notables. Va ser un honor participar d’aquest esdeveniment pioner en allò que és igualtat al sector.

A aquests casos, a dia d’avui, se n’hi sumen molts més: un 39% d’empreses del sector afirma haver desenvolupat plans de conscienciació sobre coresponsabilitat en la cura d’atenció de familiars, un 42,3% ha implantat mesures per augmentar la visibilitat femenina i un 36% compta amb mesures per retenir i impulsar les carreres de les dones. Cada cop són més, però tot i així, segueixen sent la minoria.

«Si fem una mica més de memòria, podem recordar el #ForoMIE (Dona, Igualtat i Emprenedoria) organitzat per Community of Insurance, celebrat en quatre ocasions, entre el 2014 i el 2017, amb més de 200 assistents a la seva última trobada, i suports públics i privats notables. Va ser un honor participar d’aquest esdeveniment pioner en allò que és igualtat al sector».

En definitiva, si bé s’ha avançat molt en matèria d’igualtat, és important continuar fent-ho amb la coresponsabilitat com a base, tant per part de les empreses com dels treballadors i treballadores. El compromís i l’actitud per créixer professionalment s’han de fomentar i treballar des d’ambdues parts, independentment del gènere de la persona, de les hores de la jornada laboral actual o del moment vital en què es trobi.

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *