L’assegurança de vida vinculada a una operació financera, aspectes a tenir en compte

Blog > Particulars > L’assegurança de vida vinculada a una operació financera, aspectes a tenir en compte

Quan demanem una hipoteca o préstec a un banc, és molt comú que ens exigeixin la contractació d’una assegurança de vida vinculada a aquesta operació. Ara bé, segons la llei hipotecària (Llei 5/2019), el teu banc NO et pot obligar a contractar-lo ni a contractar la pòlissa per tancar l’operació.

Una assegurança de vida vinculada a una hipoteca és un tipus de pòlissa d’assegurança dissenyada específicament per cobrir un deute hipotecari en cas de mort del titular o titulars del préstec hipotecari. L’assegurança de vida també pot cobrir la garantia d’incapacitat permanent total, que després de l’aprovació corresponent, donarà lloc al pagament per part de la companyia d’assegurances, i podrem liquidar el deute pendent.

Amb l’exigència de contractació d’aquesta assegurança, el que s’assegura l’entitat financera és que, en cas de mort del prestatari o prestataris, el deute quedi rescabalat i per això requereixen figurar com a beneficiaris.

Dit això, en cas de les assegurances de vida lligades a la hipoteca, hi ha dues opcions a contemplar:

  • Assegurança vinculada: el capital assegurat es redueix a mesura que es redueix el deute. Aquesta opció sol ser més econòmica i el beneficiari sempre serà el banc. Amb aquesta tipologia de contractació, en cas de mort del prestatari o prestararis, els hereus evitaran haver de pagar per l’impost sobre successions i donacions per l’assegurança de vida, ni tampoc suposa un rendiment sotmès a l’IRPF ja que aquests diners estan destinats al pagament de deutes .
  • Assegurança no vinculada: el capital assegurat no varia (tret que així ho desitgem) encara que el deute disminueixi. En aquest cas, hi haurà una part del capital, que no es correspondrà al deute i és per això que us recomanem declarar als vostres familiars com a beneficiaris d’aquesta part.

Si necessiteu contractar una assegurança de vida, poseu-vos en contacte amb nosaltres, us assessorarem i us oferirem el producte que millor encaixi amb les característiques de la vostra família.

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *