Les principals mesures del Govern per ajudar pimes i autònoms 

Blog > Empreses > Les principals mesures del Govern per ajudar pimes i autònoms 

La crisi sanitària del coronavirus està tenint un impacte molt fort en l’economia, sobretot en determinades empreses i sectors. Especialment, s’estan veient afectats els autònoms i les petites i mitjanes empreses (pimes), perquè o bé, han patit una reducció molt dràstica de la seva activitat i ingressos o directament, han hagut de tancar el seu negoci perquè es dediquen a àmbits com els de la restauració, el turisme o l’oci.

Davant aquesta situació, tant l’administració central com l’autonòmica han anunciat un paquet de mesures de suport a pimes i autònoms. El Govern espanyol va publicar dos Reials Decrets, el 17 i 31 de març per pal·liar els efectes d’aquesta crisi en aquests professionals, destinant un pressupost de 200.000 milions d’euros, és a dir, un 20% del PIB. Principalment, els ajuts consisteixen en:

Ajornament de sis mesos del pagament quotes

Els autònoms afectats per a aquesta situació podran gaudir d’un ajornament de sis mesos del pagament de les quotes a la Seguretat Social. Aquesta moratòria se suma a la moratòria sense interessos en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social dels dies treballats al març.

Moratòria en el pagament de deutes

Aprovat un ajornament del pagament de deutes fins al 30 de juny de 2020. En concret, segons es recull a l’esborrany de decret, el període de meritació en cas d’empreses estaria comprès entre abril i juny de 2020, mentre que en el cas d’autònoms estaria comprès entre maig i juliol de 2020.

Ajornament del deute hipotecari

La moratòria del deute hipotecari per a l’adquisició d’habitatge habitual, aplicada als contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària, s’estén als autònoms, empresaris i professionals en cas de cessament d’activitat o que hagin patit una caiguda de la seva facturació d’almenys un 40%.

Aquesta pròrroga suposa durant la seva vigència, que l’entitat creditora no pot exigir el pagament de la quota hipotecària, ni de cap dels conceptes que la integren (amortització de capital o pagament d’interessos), ni íntegrament, ni en un percentatge. Tampoc es meriten interessos.

El Govern avala empreses que necessitin un préstec

També, s’ha inclòs una línia d’avals de garanties públiques per facilitar la liquiditat als negocis que la necessitin. D’aquesta manera, el govern es convertirà en avalador de les empreses que necessitin demanar un crèdit a la banca privada.

Aquesta línia és de 100.000 milions d’euros i és independent de la línia de crèdits ICO que va ser aprovada en el primer paquet de mesures, gran part de la qual s’enfoca en els negocis relacionats amb el sector turístic. També, s’ha creat una línia d’ajut de 2.000 milions per a les empreses exportadores.

Rescat dels plans de pensions

Es permetrà el rescat dels plans de pensions sense haver de pagar a Hisenda, en cas de patir un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i als autònoms que hagin de cessar en la seva activitat a causa de la pandèmia. Anteriorment, els plans de pensions només es podien rescatar sense cost en aquests supòsits únicament: jubilació, mort i en situacions de dependència o d’incapacitat permanent.

Flexibilització dels ERTO

Molts dels negocis que han tancat no poden fer front als costos de personal durant un període de temps indeterminat. Per això, el govern ha flexibilitzat els ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació), permetent que l’empresa pugui suspendre de manera temporal la relació laboral amb els seus treballadors.

Les empreses que presentin un ERTO no pagaran les quotes a la Seguretat Social i el govern s’encarregarà de donar als empleats una prestació per desocupació. En el cas de les empreses de menys de 50 treballadors, el govern assumirà la quota íntegra de cotització i el 75% en les empreses més grans. La condició és que les empreses no podran acomiadar als treballadors que hagin estat sota un ERTO en els sis mesos vinents.

Facilitat en les gestions per la xarxa electrònica

El Govern també estableix que es facilitarà a les empreses i autònoms la realització de gestions amb la Seguretat Social, això permet a empreses i gestories utilitzar el sistema de remissió electrònica de dades (RED) per efectuar per mitjans electrònics les sol·licituds i altres tràmits corresponents als ajornaments en el pagament de deutes, les moratòries en el pagament de cotitzacions i les devolucions d’ingressos indeguts de la Seguretat Social.

Flexibilització en la contractació dels serveis d’electricitat

El Reial Decret recull, a més, mecanismes de flexibilització de les condicions de la contractació d’electricitat, perquè contractes es puguin adaptar a les noves pautes de consum. Per això, es permetrà als treballadors per compte propi i empreses que suspenguin temporalment els seus contractes de subministraments o modificar les seves modalitats de contractes sense penalització. Un cop conclogui l’estat d’alarma, se’ls permetrà una nova modificació sense cost ni penalització. 

En aquests temps de dificultat, comptar amb ajuts pot ser clau per garantir la continuïtat del teu negoci. A Cobertis, continuem al teu costat oferint-te les millors cobertures per a la teva empresa amb unes condicions molt avantatjoses. Informa’t amb nosaltres!

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *