L’èxit del coaching empresarial

Blog > Empreses > L’èxit del coaching empresarial

Potenciar el talent dels treballadors, identificar els punts forts, assolir les fites marcades… Aquests són alguns dels objectius del coaching empresarial. En els darrers anys aquest mètode s’ha convertit en una activitat clau en les corporacions; doncs aconsegueix que les persones millorin tan personal com laboralment, fent créixer el rendiment i beneficis de les empreses.

En opinió de Pilar Zarzuela, Directora de l’empresa Adi Talento, experta en direcció i gestió d’equips comercials, en Coach Executiu individual i en equips de mentoring comercial, l’èxit del coaching empresarial és degut al fet que és una fórmula de desenvolupament que empodera les persones i els equips, que aconsegueix resultats de forma eficient i transformacions que romanen al llarg del temps.

Però, com es porta a terme?  Doncs,  treballant directament sobre les persones, sobre l’equip humà, aplicant diferents tècniques de motivació i aprenentatge. No és només important el resultat d’un grup de treballadors, sinó la satisfacció del mateix.

Per tant, s’estudia el lloc i la personalitat de cada component d’un equip empresarial i se’l situa davant de diferents situacions. D’aquesta manera, es pot arribar a detectar la capacitat de comunicació, de resistència davant la pressió, l’empatia, els dots de lideratge, de treball en equip, etc. També, s’observen quins aspectes es poden millorar o en quins punts es destaca més o menys i es treballa sobre això, per reforçar qualsevol carència o virtut.

El coaching millora la productivitat i eficiència, gestió de conflictes i lideratge personal

Quant a les competències que es treballen en els processos de coaching executiu bàsicament són la productivitat i eficiència; la gestió de conflictes i el lideratge personal. Com el coaching treballa amb la persona/equip en la seva totalitat (cos-ment-emocions), així com en les seves creences i valors, s’augmenta l’autoconeixement, l’autoconsciència de les reaccions que podem tenir davant de situacions de ‘possible estrès’ -risc laboral associat als temes psicosocials- i es desenvolupen habilitats per afrontar millor i amb menor impacte.

Ara bé, hi ha una peça clau perquè tot funcioni correctament: el coach. Segons Zarzuela: ”El coach ha de formar-se adequadament i continuar formant-se segons el codi deontològic del coaching. Sempre ha de pensar en el desenvolupament del coachee (bé sigui una persona o un equip) i utilitzar una bona metodologia de treball que garanteixi resultats i evolució”.

Un altre aspecte important per assolir uns bons resultats, és definir de forma clara a on volem arribar. Tal com comenta  Zarzuela: “En el cas del coaching aplicat a empreses es treballa amb objectius SMART, és a dir, són específics mesurables assolibles i temporalitzats -amb una data límit-. A més, és imprescindible que siguin “ecològics“, és a dir, aconseguir que depenguin de la persona i/o l’equip, i que mantinguin o augmentin el benestar de tots -persones, equips, entorns-, els que estan afectats per la consecució d’aquests objectius”.

Els beneficis del coaching empresarial ja els coneixen la majoria de directius. Un exemple és una enquesta recent que va realitzar l’empresa BSW Inner Circle a 759 empresaris, en la qual va comprovar que “gairebé un de cada sis d’ells recorre a algun ‘coach’ de negocis perquè els seus treballadors siguin més capaços professionalment”.

“Un objectiu sense pla d’acció definit és un somni”

En aquesta mateixa línia, Zarzuela afegeix: “El fet de treballar orientats a la consecució d’objectius definits pels coachees, i establir plans d’acció, que són consensuats i revisats contínuament, permeten mantenir el focus en els objectius. Els coaches solem dir que ‘un objectiu sense pla d’acció definit és un somni’. El coach impulsa perquè vagin succeint les etapes i fites dels plans”.

A banda d’optimitzar el rendiment i la productivitat d’una empresa, el coaching empresarial aconsegueix crear un ambient laboral més agradable. Això, tal com remarca Pilar Zarzuela, és possible gràcies a què aquest mètode ajuda a fer que els equips identifiquin els seus punts forts i es recolzin en ell per superar barreres o àrees de millora que els puguin estar impedint ser més eficients en tots els sentits. En aquest sentit, l’ambient laboral millora perquè ajuda que es coneguin molt millor, tan individual com col·lectivament, i des d’aquest coneixement s’impulsen. Sens dubte, el feedback és una eina que ajuda a tots a millorar. Quan s’aconsegueix implantar en un equip tot és més clar, fàcil i agradable.

En definitiva, els estudis demostren que les companyies que implementen el coaching com a sistema de gestió i desenvolupament dels seus professionals arriben a millors resultats de negoci i més ràpidament. Empreses d’altres sectors com Google, Microsoft, etc., fan servir aquest sistema com a model de lideratge en si mateix, tots coneixem els seus bons resultats.

Cobertis
L'autor Cobertis
17/5000 Llegeix tots els comentaris

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *