Problemàtica de l’impagament de la prima i com afecta al assegurat

Blog > Particulars > Problemàtica de l’impagament de la prima i com afecta al assegurat

Són moltes les situacions que poden derivar en l‘impagament de la prima d’l’assegurança. Ens trobem davant d’una situació excepcional, deguda a la COVID-19, que ha fet que l’economia d’algunes famílies s’hagi vist afectada, repercutint, en ocasions, en l’impagament de les primes de les assegurances. Tot i coneixent la situació, avui us volem parlar de la problemàtica que pot sorgir per l’impagament dels rebuts.

Abans que res, a què ens referim quan parlem de prima? La prima no és més que el preu de l’assegurança contractada. El rebut d’una assegurança inclou, a més, els recàrrecs i impostos que són d’aplicació legal.

Què passa si no es paga la primera prima o prima única d’una assegurança?

  • Si el prenedor (persona que contracta l’assegurança) no fa front a el pagament de la primera prima o prima única (en el cas d’assegurances amb un únic pagament anual) dins el període establert, la companyia asseguradora té dret a resoldre el contracte o a exigir el pagament de la prima deguda en via executiva sobre la base de la pòlissa.
  • Excepte pacte contrari, i en cas que es produís un sinistre, si la prima no s’ha pagat abans que es produeixi el mateix, la companyia asseguradora quedarà alliberat de la seva obligació.
  • Podem tenir un impagament de prima, per falta de presentació del cobrament dels rebuts per part de l’assegurador.

Què pot fer la companyia asseguradora davant l’impagament de la prima o prima única?

En primer lloc, sempre que no es compleixi amb el pagament de la prima, la companyia reclamarà la seva liquidació via executiva. Si el rebut no es paga, l’assegurador pot resoldre el contracte, per escrit i de forma fefaent.

El temps límit per saldar el pagament són 6 mesos, de manera que si en aquest període de temps no es liquida, la companyia asseguradora s’extingirà el contracte.

I en el cas d’impagament de la prima successiva o prima següent?

En el cas d’assegurances que el seu pagament es desglossa al llarg de l’any, les primes successives són les que segueixen a la primera prima.

En aquest cas, si no es liquida la prima, succeeix el següent:

  • El primer mes, com a termini de gràcia o cortesia per al pagament, el contracte és plenament vàlid i desplega tots els seus efectes.
  • Finalitzat el primes mes, queda en “suspens” durant un període de durada variable: fins a un màxim de 5 mesos (després de el qual s’extingeix per falta de pagament) o per temps inferior si es “resol” o si es paga la prima, amb la consegüent pròrroga o rehabilitació.

Impagament de la prima amb pagament fraccionat

En aquesta modalitat, la prima segueix essent, malgrat el fraccionament acordat, “única” per al període i s’acredita i venç íntegrament al seu començament, només que l’assegurador consenteix a no ingressar-se per complet en aquest moment.

Si no es pot fer front als pagaments fraccionats, s’aplicarà la mateixa condició de cobrament que en les primes successives o prima següent.

En definitiva, no fer front a el pagament d’una prima pot comportar l’anul·lació de l’assegurança per part de la companyia asseguradora. Si teniu problemes amb els pagaments, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us explicarem com heu de procedir.

 

Tere Vidal

Administració Cobertis

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *