Puc estalviar amb l’assegurança de vida?

Blog > Particulars > Puc estalviar amb l’assegurança de vida?

L’estalvi és un dels objectius personals i familiars que més ens proposem, però en moltes ocasions resulta difícil aconseguir-ho. Això pot ser degut a diversos factors, mala administració econòmica o falta d’informació. Per això, és important conèixer tots els productes financers que ens faciliten aquest estalvi.

Un dels que més ha crescut segons l’estudi realitzat per ICEA és l’assegurança de vida estalvi, arribant a posicionar-se com un dels principals productes d’estalvi al tancament de 2020.

Unespa, en el seu estudi “qui adquireix assegurances de vida a Espanya“, també recull aquesta tendència a l’alça i estableix que la major venda d’aquest producte és en persones entre 35 i 44 anys que resideixen especialment en grans ciutats com Madrid i Barcelona.

Però, com funciona?

Mentre que l’objectiu de l’assegurança de vida és rebre una indemnització econòmica establerta per mort, incapacitat o malaltia greu de l’assegurat, l’assegurança de vida estalvi està pensada per al gaudi del mateix prenedor.

La contractació d’aquest tipus d’assegurança permet a l’assegurat constituir el capital final mitjançant aportacions periòdiques o d’un sol cop al contractar la pòlissa, d’aquesta manera diferenciem dos tipus:

Assegurança de vida estalvi d’aportacions periòdiques: en aquest cas la prima es paga de manera regular, ja sigui mensual, trimestral o semestralment. La prima que s’aporta es podrà modificar o pausar, sempre adequant-se a la situació de cada particular.

Assegurança de vida estalvi de prima única: en aquest altre cas l’assegurat aporta tot el capital requerit a l’inici del contracte. De tal manera el capital final podrà ser retirat a la finalització del contracte. Per tant, aquesta assegurança ens permet treure una rendibilitat extra als estalvis, un avantatge per a aquells que busquen complementar els seus ingressos, com les rendes de jubilació. A això s’afegeix el baix risc que presenta el producte i la liquiditat que ofereix en tot moment. A més, el capital d’aquest tipus de productes està garantit pel consorci de compensació d’assegurances.

Diferents modalitats

En les assegurances de vida estalvi podem trobar diferents modalitats amb les seves pròpies garanties i serveis. L’estalvi acumulat es pot recuperar d’una vegada en forma de capital o en pagaments periòdics com renda mentre el beneficiari segueixi viu al venciment de la data acordada en la pòlissa, depenent sempre de les cobertures del contracte.

ASSEGURANCES UNIT LINKED, són considerades com assegurances d’estalvi i inversió.

El capital final serà el resultat de la inversió realitzada de mà de l’acceptant que és qui assumeix els riscos d’aquesta actuació.

El prenedor és qui designa els actius en què vol invertir el seu capital. És important destacar que una part de l’aportació anual haurà de destinar-se obligatòriament al pagament de la prima.

ELS PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS (PPA)

Aquests plans són assegurances individuals d’estalvi a llarg termini, que tenen un règim jurídic i fiscal similar al dels plans de pensions.

La finalitat dels PPA és garantir la seguretat del capital final un cop assolit el venciment del contracte, una rendibilitat estable i un bon tractament fiscal, ja que permet deduir part de les aportacions realitzades a el pla.

Aquesta data de venciment sol coincidir amb l’inici de la jubilació de l’assegurat, i és important recalcar que la retirada anticipada el capital només es pot realitzar en situacions excepcionals.

ELS PLANS INDIVIDUALS D’ESTALVI SISTEMÀTIC (PIES)

Aquests plans són un tipus d’assegurança d’estalvi a llarg termini amb el qual el beneficiari es garanteix una renda vitalícia anual, si segueix amb vida a l’edat acordada prèviament en el contracte. L’objectiu dels PIES és generar estalvi amb les aportacions anuals, i no podrà superar un límit establert i podrà compensar si algun any no es poden fer aquestes aportacions.

De fet, el tractament fiscal és avantatjós sempre que el capital acumulat es cobri de forma de renda vitalícia i transcorreguts cinc anys, ja que estarà exempt de pagar impostos.

Aquests plans sí que permeten la retirada de l’capital, tot i que de fer-ho suposaria la pèrdua dels beneficis fiscals.

ASSEGURANCES INDIVIDUALS D’ESTALVI A LLARG TERMINI (SIALP)

Aquesta modalitat neix amb la idea de proporcionar als clients la seguretat de comptar amb un tipus d’interès determinat durant tot el període, oferint avantatges fiscals similars als PIES.

Els PIAS tenen tres característiques bàsiques i és que només es pot disposar d’un contracte d’aquest tipus per persona, les aportacions no poden sobrepassar els 5.000 € anuals i en cas de necessitar la liquiditat, es pot rescatar totalment el capital de l’assegurança.

Si vols conèixer els productes d’estalvi que millor es poden adaptar a les teves necessitats, a Cobertis oferim gran varietat d’ells. No dubtis en contactar amb nosaltres per resoldre qualsevol dubte i poder triar el millor pla que s’adeqüi perfectament a la teva situació.

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *