Què aporta una assegurança de salut col·lectiva a les empreses?

Blog > Empreses > Què aporta una assegurança de salut col·lectiva a les empreses?

En alguna ocasió us hem parlat de les assegurances de salut col·lectives i de les diferències entre aquestes i les assegurances de salut individuals. Al març del 2023, el 35% de les pòlisses de salut a Espanya havien estat contractades de manera col·lectiva, segons ICEA, unes dades que es preveu que vagin en augment des de començament d’any.

Avui us volem parlar dels principals beneficis de l’assegurança de salut col·lectiva per a les empreses, més enllà de les cobertures que ofereixen aquestes pòlisses.

Beneficis fiscals

Quan una empresa decideix oferir una assegurança de salut als seus empleats, hi ha diferents opcions per al pagament de la prima:

  • Si l’empresa cobreix el 100% del cost de l’assegurança, la despesa és deduïble a l’impost de societats. Les aportacions realitzades en concepte de primes a entitats asseguradores estaran exemptes a la Base Imposable de la seva declaració d’IRPF amb un límit anual de 500 euros per cada membre de la pòlissa, podent augmentar fins als 1.500 euros anuals en cas de discapacitat.
  • Si l’empresa assumeix un percentatge del cost de l’assegurança, però l’empleat es fa càrrec de la resta. En aquest cas, la part assumida pel treballador es deduirà de la nòmina i reduirà la base imposable.
  • L’última opció és que l’empleat es faci càrrec del 100% del pagament de l’assegurança. En aquest cas, es pot arribar a beneficiar d’un estalvi de fins al 40% comparant dues pòlisses completament similars ja que com a col·lectiu sempre els descomptes seran més grans.

Beneficis socials

  • Atracció i retenció de talent: Oferir una assegurança de salut pot ajudar a atraure i retenir empleats talentosos. Els treballadors solen considerar els beneficis de salut com un factor important en triar una empresa on treballar.
  • Millora de la satisfacció de l’empleat: Els empleats que tenen accés a una assegurança de salut col·lectiva tendeixen a sentir-se més valorats i satisfets al lloc de treball. Això, pot contribuir a una cultura laboral més positiva.
  • Major productivitat: Els empleats que tenen accés a l’atenció mèdica regular i poden rebre tractament oportú tendeixen a estar més saludables i ser més productius a la feina. La prevenció i el tractament de malalties poden reduir les absències per malaltia.
  • Foment de la salut i el benestar: En oferir una assegurança de salut, les empreses poden promoure la importància de latenció mèdica i el benestar entre els seus empleats. Alguns plans de salut també ofereixen programes de benestar per promoure estils de vida més saludables.
  • Prestigi i competitivitat: Oferir una assegurança de salut col·lectiva pot millorar la imatge de l’empresa i fer-la més competitiva en l’atracció de talent al mercat laboral.

En definitiva, majoritàriament, la contractació d’una assegurança de salut col·lectiva augmenta el compromís dels treballadors amb l’empresa i la seva productivitat, cosa que repercuteix directament en els beneficis de l’empresa.

Si voleu més informació, no dubteu a contactar amb Cobertis i us assessorarem.

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *