Quines són les obligacions de les empreses després d’un ERTO?

Blog > Empreses > Quines són les obligacions de les empreses després d’un ERTO?

Un gran nombre de negocis i milions de treballadors es troben actualment, immersos en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) motivat per la irrupció de la crisi del coronavirus. Què suposa això? Doncs, bàsicament que l’empresa suspèn els contractes del conjunt dels seus assalariats o d’una part d’aquests, durant un període de temps limitat i per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, derivades dels efectes econòmics de la pandèmia.

Com sabem mentre les companyies estan acollides a aquesta modalitat, deixen de pagar tant la retribució als seus empleats com les cotitzacions a la Seguretat Social. L’exoneració és del 75% de l’aportació, aconseguint el 100% de la quota quan es tracta d’empreses de menys de 50 treballadors, tal com consta al Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19. Ara bé, aquestes facilitats també comporten certes exigències legals, fins i tot una vegada conclòs l’ERTO. 

En el nostre cas seran aplicables fins que acabi l’estat d’alarma i això en principi, succeirà com a molt aviat, el proper 30 de juny, segons la pròrroga acordada pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez amb els principals sindicats i patronal. Arribat aquest dia quines seran les principals obligacions de les empreses acollides a un ERTO quan ja estiguem a la nova normalitat?

Exigències a complir per part de les empreses

Un cop hagi conclòs l’estat d’alarma, les empreses hauran de complir sí o sí les següents obligacions, tant en el cas d’un ERTO per força major com parcial:

  • Mantenir l’ocupació. Aquesta serà la principal exigència després d’un expedient d’aquest tipus; tal com estableix, la disposició addicional sisena de l’esmentat text legal: “les mesures extraordinàries en l’àmbit laboral que preveu el present Reial decret llei estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l’activitat”. És a dir, que els empresaris no podran realitzar acomiadaments durant el que quedi del 2020 un cop finalitzi l’estat d’alarma.

Lògicament amb les següents excepcions: dimissió d’un treballador, en cas de produir-se un acomiadament disciplinari declarat com a procedent, en els supòsits de jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa. També, en contractes temporals, d’extingir aquests per expiració o quan no pugui realitzar-se de forma immediata l’obra o servei acordats.

  • La reincorporació de treballadors en les mateixes condicions. Doncs si, el retorn a l’activitat s’ha de dur a terme respectant els termes contractuals i laborals vigents entre ambdues parts amb anterioritat a l’aprovació de l’ERTO.
  • Què passa amb els contractes temporals? Pel que fa als empleats de manera temporal, també han de tornar a la feina en les mateixes condicions que tenien abans de l’expedient. A més, el temps que es dilati l’ERTO al llarg de l’estat d’alarma no computarà per calcular el lapse de contracte que els resta. També, en el cas dels contractes formatius, de relleu i interinitat.
  • Què ocorre  si l’empresa no compleix amb les seves obligacions? Totes les empreses, amb independència de la seva mida, han de complir amb aquestes exigències. En cas d’incomplir-ne algunes, es poden veure en la tessitura d’haver de tornar els beneficis obtinguts, com ara les quotes a la Seguretat Social exonerades. Així mateix, s’afegirien els corresponents recàrrecs i podria iniciar-se un procediment sancionador, si no es retornen les quotes de manera voluntària.

Així doncs, totes les empreses que han sol·licitat un ERTO han de complir amb els requisits esmentats. A Cobertis, a més comptem amb diverses assegurances per ajudar al teu negoci a reprendre la tornada a l’activitat amb les millors condicions. Contacta amb nosaltres i t’assessorarem!

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *