Quins són els sectors econòmics més perjudicats i beneficiats per la crisi de la COVID-19?