Què he de tenir en compte abans de presentar la declaració de la Renda?

Blog > Particulars > Què he de tenir en compte abans de presentar la declaració de la Renda?

Malgrat la crisi de la Covid-19, la campanya de la Renda segueix endavant amb el calendari tal com estava previst. Des de l’1 d’abril i fins al pròxim 30 de juny, tots els assalariats i els autònoms/persona física hauran de rendir comptes amb l’Agència Tributària. 

Sens dubte, es tracta d’una declaració de la Renda que transcorre en unes circumstàncies molt especials. El nostre país, almenys durant el mes d’abril i potser durant part de maig, seguirà en Estat d’Alarma i els ciutadans en confinament. Per tant, l’única manera de presentar la declaració de la Renda serà a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària o a través del seu pla ‘Et truquem, ja que les oficines estan tancades (no donaran cita presencial fins al 13 de maig).

Una dada positiva, segons el Ministeri d’Hisenda és que al voltant d’un 70% dels 20 milions de contribuents que presentaran la renda enguany, es beneficiaran de devolucions. Això donarà una mica d’oxigen tant a treballadors com a molts negocis que estan patint les greus conseqüències econòmiques d’aquesta crisi.

No obstant això, abans de presentar la declaració, et recomanem que revisis totes les dades que s’inclouen en el teu esborrany, ja que és una simple proposta. Per tant, potser, no té en compte possibles canvis en la teva situació personal o familiar. A més, també pot contenir dades errònies pel que fa a aportacions, així com no contemplar deduccions a les quals et pots acollir.

Aspectes a revisar amb lupa del teu esborrany

Així doncs, no et precipitis, abans de confirmar el teu esborrany, és important que revisis amb especial atenció els següents apartats: 

 • Les teves dades personals.  A més de revisar les dades econòmiques, has de comprovar que les de caràcter personal siguin correctes. En concret, la data de naixement, el NIF i el domicili fiscal. I en aquest apartat hi ha novetats en la campanya d’aquest any: se simplifica la identificació del domicili fiscal del contribuent, que enguany es realitzarà de forma separada a la resta de la declaració. Hauràs de ratificar o modificar el teu domicili fiscal la primera vegada que accedeixis al web de l’AEAT.
 • Els canvis familiars. Cal canviar les dades en el cas que hagis canviat les circumstàncies familiars. Per exemple, en cas de casar-te, quedar-te vidu, o tenir un fill. En aquest sentit, també has de tenir en compte que hi ha diverses deduccions relacionades amb la família, com: la deducció per maternitat/paternitat, les deduccions familiars per descendent/ascendent discapacitat, per família nombrosa o per cònjuge no separat legalment amb discapacitat. Totes aquestes deduccions són de 1.200 euros anuals, tot i que s’amplien en determinats casos.
 • Les deduccions autonòmiques. Si tens dret a aplicar-te alguna deducció i no figura en l’esborrany, pots consignar-la en les caselles corresponents a la teva comunitat autònoma. Recorda que hi ha moltes deduccions disponibles, tot i que cal complir determinats requisits. Algunes d’elles són: les deduccions per rehabilitació del teu habitatge habitual, o per donatius a determinades entitats, etc.
 • Deducció per inversió en habitatge habitual. Si vas comprar el teu pis abans de l’1 de gener de 2013, tens dret a aquesta deducció. En aquest cas, no està de més comprovar la informació dels préstecs hipotecaris que apareixen a les teves dades fiscals. Aquesta bonificació és del 15% de les quantitats aportades durant 2019, fins a un màxim de 9.040 euros. Això vol dir que pots recuperar 1.356 euros en cada exercici fiscal.
 • Deducció per lloguer de l’habitatge habitual. També segueix vigent per aquells que van signar el contracte de lloguer abans de l’1 de gener de 2015. La deducció estatal per a aquests casos és del 10,05% de les quantitats pagades, sempre que la base imposable del contribuent sigui inferior a 24.020 euros. Cal dir que la majoria de les autonomies també ofereix deduccions, sobretot als joves, la gent gran i als discapacitats amb rendes baixes.
 • Quotes sindicals i donatius. Si durant l’any passat, vas satisfer alguna d’aquestes quotes, no t’oblidis de revisar que apareguin les quantitats pagades i les deduccions aportades. En el cas de les aportacions a sindicats, la deducció pot suposar un estalvi en la quota anual sindical d’entre un 20-35% segons els casos, mentre que les donacions a ONG’s i entitats sense ànim de lucre estan bonificades en un 75% per als primers 150 euros, i en un 30% per a quantitats superiors, fins a un màxim del 10% de la teva base liquidable.
 • Plans de pensions. En cas d’haver realitzat aportacions al teu pla de pensions has de comprovar que figuren i que a més són correctes. L’aportació màxima anual és de 8.000 euros, quantitat que garanteix un estalvi fiscal addicional d’uns 1.870 euros de mitjana, encara que hi ha variacions en funció dels ingressos i la comunitat autònoma de residència de contribuent.
 • Revisar la informació dels immobles i les dades cadastrals. Una manera de comprovar que són correctes és consultar el rebut de l’Impost sobre Béns Immobles (el famós IBI), trucar al Cadastre (902 37 36 35) o accedir a la seu electrònica del Cadastre (https://www.sedecatastro.gob.es/). A més, recordem que una altra de les novetats d’enguany és la forma de declarar els immobles, que es podran visualitzar de forma més senzilla i en un únic apartat. 

En definitiva, un any més hem de presentar la declaració malgrat estar en plena crisi del coronavirus. Si tens dubtes, com per exemple relacionats amb la  documentació que has de presentar del teu pla de pensions, a Cobertis podem ajudar-te. 

Cobertis
The author: Cobertis
Read all comments

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *