¿Incentivar als treballadors amb una assegurança de vida?

Blog > Empreses > ¿Incentivar als treballadors amb una assegurança de vida?

Cada vegada són més les empreses que opten per incentivar els seus empleats amb una assegurança de vida col·lectiva. Tal com us expliquem en aquest post, segons dades de l’Informe Estem Seguros (UNESPA), el 2020 hi havia a Espanya més de 20 milions de persones assegurades amb una assegurança de vida. D’aquest total, més de 5 milions ho estaven a través d’una assegurança col·lectiva, contractada per la seva empresa.

A diferència d’una assegurança de vida individual, en aquest cas, el prenedor és l’empresa o el col·lectiu en qüestió, i no el mateix assegurat. Per això, la contractació d’aquest tipus d’assegurances es considera una retribució en espècie al treballador o treballadora.

Ara bé, encara que l’empresa sigui qui contracti l’assegurança, l’assegurat és l’empleat, i els beneficiaris de l’assegurança, les persones que aquest designi. No oblidem que estem parlant d’una assegurança de vida, que en grans termes dóna cobertura als beneficiaris en cas de defunció de la persona assegurada, i també la cobertura per invalidesa absoluta i permanent al treballador en cas de patir un accident o malaltia .

Sovint, les empreses estan obligades a contractar una assegurança de vida per als seus empleats, per exigències del conveni col·lectiu o bé de l’activitat que fan.

Dit això, avui volem parlar-vos dels beneficis que les assegurances col·lectives aporten a les empreses. Perquè, com a empresaris, pugueu valorar l’opció de retribuir els vostres empleats amb aquest tipus d’assegurança.

L’assegurança de vida col·lectiva permet (a les empreses, pimes o col·lectius) assegurar diverses persones amb una sola pòlissa i té múltiples avantatges.

  • Les pòlisses de vida col·lectives s’integren en un sol contracte.
  • Avantatges fiscals per a lempresa. La prima d’aquestes pòlisses es dedueix íntegrament a l’impost de societats de l’empresa, ja que s’ha d’imputar obligatòriament els empleats assegurats. La prima imputada als empleats es considera com a rendiment del treball.
  • Les primes són més econòmiques proporcionalment que les de les assegurances de vida individuals.
  • Millora el compromís dels treballadors.
  • Millora la imatge que tenen els treballadors de la vostra empresa.
  • No es fan exàmens mèdics als assegurats, només hauran d’emplenar un qüestionari sobre la seva salut i economia.
  • El venciment de l’assegurança és el mateix per a tots els assegurats i normalment es fixa entre els 65 i els 70 anys.

En definitiva, aquest tipus d’assegurances beneficien tant les empreses com els treballadors. Així que si com a empresaris, esteu pensant a contractar una assegurança de vida per als vostres treballadors, contacteu amb nosaltres i us assessorarem.

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *