La importancia de ser una empresa saludable

Blog > Empreses > La importancia de ser una empresa saludable

Actualment, les empreses estan cada cop més compromeses amb la salut i el benestar dels seus empleats. Ja que són conscients de la importància que té el capital humà. Per això, un dels principals objectius que tota empresa vol aconseguir és la integració del benestar en els seus empleats.

L’Agència Europea per a la Seguretat i Salut a la feina, ha recollit que gairebé el 60% de les jornades laborals perdudes es deuen a l’estrès i als riscos psicosocials. Les causes principals que el provoquen són la inseguretat a l’ocupació, el salari i la conciliació familiar, per la qual cosa serà on més èmfasi ha de fer l’empresa.

Per això, per aconseguir pal·liar aquestes preocupacions i millorar la situació laboral del treballador, l’empresa s’ha de convertir en un entorn segur i saludable.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, podem definir un entorn de treball saludable, com “aquell que té en compte els riscos del treballador, tant físics com psicosocials, però que també ofereix als seus empleats recursos per fomentar els hàbits saludables i mostrar-los a la societat”. Per tant, la salut i el benestar han de ser duts a terme en totes les polítiques de l’empresa.

Implementar un model d’empresa saludable genera múltiples beneficis i suposa una estratègia de diferenciació de l’empresa, tot seguit s’exposen quins són els punts principals on l’empresa ha d’incidir per aconseguir aquest objectiu.

Estabilitat i seguretat

L’empresa és conscient dels riscos físics i psicològics a què estan exposats cada dia els treballadors. Per això les organitzacions haurien de promoure el bon ambient entre ells per evitar l’estrès, l’angoixa i els conflictes. Això es podrà aconseguir gràcies a les millores en els materials i les infraestructures, que ajudaran a reduir els accidents i les malalties derivades del treball.

Entorn de treball

Un ambient laboral sa és fonamental per al treballador. Això redueix laccidentalitat, les malalties i els conflictes amb companys. L’organització ha de fer jornades de convivències o projectes de treball en equip, per tal que els treballadors es coneguin i es fomenti la unió entre ells.

A causa de la confiança i el coneixement que tindran entre ells, les hores de la jornada laboral poden suposar una adaptació a un estil de vida beneficiosos, conscienciant sobre les revisions mèdiques i evitant les actuacions perjudicials per a la pròpia salut.

D’altra banda, la flexibilitat horària, la conciliació familiar i la cura dels treballadors els fa sentir reconeguts per l’organització, cosa que fomentarà la implicació en els projectes i augmentarà el sentiment de pertinença i orgull de l’empresa.

Salut

L’empresa ha d’entendre la salut de manera integral, és a dir, com un estat complet d’unió de benestar físic, mental i social, i per això cada cop més es creen programes saludables interns amb la intenció d’abordar i millorar aquests aspectes.

  • Per fomentar la salut física, l’empresa promou la pràctica esportiva i l’alimentació saludable i equilibrada. Aporten als treballadors formacions i iniciatives nutricionals, acompanyats de menús especials en menjadors o restaurants adherits. Moltes empreses compten amb instal·lacions esportives o bons per a gimnasos propers, en què obtenen beneficis econòmics per millorar la seva salut.
  • D’altra banda, la salut psicosocial està actualment al punt de mira, ja que han augmentat els casos derivats de l’estrès i l’ansietat a l’entorn laboral. Per això, són moltes les empreses que haurien de disposar de personal especialitzat, que ajudin els treballadors en cada cas concret. També s’haurien de promoure jornades on poder parlar d’aquests temes, per tal de fer-los conscients i partícips.

A més, a tot això sumem l’assegurança de salut que moltes empreses proporcionen als seus treballadors com a benefici social, que cobreix el treballador i els seus familiars davant de qualsevol imprevist. Si estàs interessat a conèixer quina és la millor solució per a tu i per als teus treballadors no dubtis a consultar-nos, des de Cobertis t’assessorarem.

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *