Més protecció dels consumidors amb la nova llei hipotecària

Blog > Particulars > Més protecció dels consumidors amb la nova llei hipotecària

Comprar un habitatge és una decisió molt transcendent i en la majoria dels casos implica hipotecar-se. Ara bé, amb la nova llei hipotecària, aprovada recentment, aquest tràmit serà més senzill i transparent per al consumidor, a més també es posarà fi a algunes de les pràctiques considerades abusives per part del sector financer.

A partir d’aquest mes de març les regles canvien. Però, de quina manera ens beneficia aquesta nova llei?:

Gràcies a la incorporació de diverses propostes d’ADECOSE, una associació independent amb l’objectiu de defensar els interessos de les corredories d’assegurances, s’aconsegueix millorar la protecció del consumidor. En dos aspectes molt importants:

  • En primer lloc, es prohibeix que l’entitat bancària cobri despeses suplementàries al consumidor, quan aquest decideixi no contractar les seves assegurances, per tal de realitzar un estudi comparatiu de pòlisses presentades per ell mateix.
  • En segon lloc, no es penalitzarà al client amb un empitjorament de les condicions del préstec, tant en la contractació inicial com en les renovacions, pel simple fet d’acceptar una pòlissa alternativa respecte de l’oferta per l’entitat financera.

Altres avantatges importants que ofereix aquest nou text normatiu per a les persones que contracten una hipoteca es poden resumir en:

  • Els clients ja no pagaran la signatura. Els bancs hauran de costejar totes les despeses de la signatura, és a dir, l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, les despeses de l’escriptura, la gestora i la minuta notarial, mentre que el client només haurà de pagar la taxació de l’habitatge (entre 300 i 600 euros) i les còpies d’escriptura que es sol·licitin.
  • Més dies per llegir el teu contracte. Ara el client disposarà del seu contracte un mínim de 10 dies abans de la signatura, per estudiar-lo i revisar-lo amb total tranquil·litat.
  • No hi haurà més clàusules abusives. Les clàusules sòl, per exemple, estaran prohibides per llei. L’Executiu crearà una llista negra on declaren com nul·les les hipoteques que es considerin com males pràctiques.
  • Les hipoteques verdes seran premiades. Tant si són habitatges eficients o utilitzen energies renovables, seran premiades, ja que estaran exemptes de pagar l’impost d’Actes jurídics documentats.
  • Examen de solvència per part del banc. A partir d’ara també estaràs exposat a una major revisió de solvència per part dels bancs, amb l’objectiu d’evitar el risc d’impagament. Per tant, les entitats seran molt més selectives a l’hora de concedir una hipoteca. El banc avaluarà en profunditat la solvència del client, és a dir, els seus ingressos actuals i els previsibles en el futur, les seves propietats, estalvis i altres deutes. A més, el banc consultarà l’historial creditici del client al Banc d’Espanya.
  • Pagar o estalviar-te pagaments per comissió. Fins a un 2% de la totalitat del préstec, és el que pot arribar a pagar un client per la Comissió d’Obertura del Préstec. Malgrat que la nova normativa no prohibeix el cobrament, hi ha bancs on no existeix el descompte per aquesta comissió, de manera que si negocies, pots estalviar-te uns quants euros.
  • S’amplia el termini abans d’embargar un habitatge. Amb aquesta nova llei, els bancs no podran acudir a la clàusula de venciment anticipat fins que el client superi les 12 mensualitats impagades o el valor degut sigui major al 3% del préstec durant la primera meitat de la hipoteca.

En definitiva, la nova Llei Hipotecària comporta protecció dels consumidors i beneficis com: menys cobraments als clients i per tant, majors possibilitats d’estalvi. Però, també implica més responsabilitats com l’estudi detallat dels contractes i comptar amb un comportament financer impecable, entre d’altres.

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *