No esperis més i fes-te un pla de pensions

Blog > Particulars > No esperis més i fes-te un pla de pensions

Constantment, apareixen notícies als mitjans de comunicació advertint que la sostenibilitat del sistema públic de pensions està en perill. Davant aquestes afirmacions, moltes persones, d’entre 30 i 40 anys, es pregunten: tindré pensió quan em jubili? La qüestió important no és tant si hi haurà pensions per a tothom, si no quin serà l’import que tindrem en un futur. 

Sens dubte, no es pot obviar una realitat demogràfica: cada cop hi ha més pensionistes i menys cotitzants. Tant és així que el fons de la Seguretat Social, l’anomenada ‘guardiola de les pensions’ s’està buidant: ha passat de tenir 67.000 milions d’euros en 2010, a 7.500 milions d’euros a finals de 2017. 

Aquestes dades confirmen amb tota probabilitat, que les pensions seran cada vegada de menor quantia. Per tant, si volem mantenir el nostre nivell de vida, no queda més remei que augmentar el nostre estalvi privat per complementar-les. Davant aquest escenari, a què esperes per obrir-te el teu pla de pensions?

Un dels dubtes habituals, abans de contractar aquest producte d’estalvi, acostuma a ser el relacionat amb l’edat. Quan començo? He de ser major de 30 o de 40 anys? Doncs, segons els experts, el més aconsellable seria començar a planificar la jubilació en el mateix moment en què es comença a treballar. Com més aviat ho facis, menor serà l’esforç que hauràs de fer en un futur, no només per disposar de més anys per estalviar, sinó perquè al llarg d’aquest termini, la rendibilitat que pugui generar aquest estalvi t’ajudarà a aconseguir abans el teu propòsit.

Els avantatges dels plans de pensions

Els beneficis fiscals són un dels seus principals punts forts. Les aportacions que realitzis al pla de pensions poden desgravar a l’hora de fer la declaració de la renda reduint la base imposable de l’IRPF. És a dir, aquest producte d’estalvi permet disminuir la quantia que es pagarà a Hisenda fins als límits establerts per la legislació. Aquesta serà la menor de les següents quantitats: 8.000 € anuals o el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.

Flexibilitat en les aportacions. A diferència d’altres productes, no estàs obligat a abonar una quantitat fixa periòdicament, sinó que tindràs total llibertat per fer-ho en funció de la teva situació o objectius. De nou, la flexibilitat apareix com un concepte clau, ja que és possible triar la quantia de les aportacions en tot moment i optar per aportacions esporàdiques o periòdiques (mensuals, trimestrals, semestrals).

Puc disposar dels meus diners, en cas de necessitat? Malgrat que els plans de pensions estan pensats per generar estalvi de cara a la jubilació, també és possible fer ús d’allò que has estalviat abans de jubilar-te si es produeix algun d’aquests casos: incapacitat laboral del titular, malaltia greu, situació de dependència, defunció del titular, desocupació de llarga durada o execució hipotecària. Tot això suposa l’opció d’aprofitar els beneficis del pla amb antelació en situacions d’urgència. Cal afegir que a partir del 2025 està previst que es pugui disposar de l’estalvi acumulat quan hagin transcorregut 10 anys des que es realitzi l’aportació.

Ara bé, si necessites treure els teus diners abans d’hora, has de saber com et convé més rebre els teus diners: en forma de renda, en forma de capital o combinant les dues opcions. Depenent de les característiques del pla, podràs recuperar els teus beneficis d’una sola vegada, periòdicament en diferents pagaments o d’ambdues formes al mateix temps, segons els teus objectius o previsions. És important valorar bé la forma de rescat per minimitzar la factura fiscal, atès que les prestacions dels plans de pensions tributen com a rendiments del treball a l’IRPF. A grans trets, convé optar per rescatar en forma de rendes periòdiques.

En definitiva, tenint en compte l’actual situació d’inestabilitat econòmica i política; així com altres aspectes de caràcter més social i demogràfic com l’envelliment de la població, el menor nombre de naixements… Val la pena comptar amb un pla de pensions; doncs, ens proporciona estalvi fiscal i flexibilitat, qüestions clau per assegurar el nostre futur.

Si tens dubtes o vols ampliar informació, posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem sobre les millors fórmules d’estalvi de cara a la teva jubilació.

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *