Què cobreix la Responsabilitat Civil per a Directius?

Blog > Empreses > Què cobreix la Responsabilitat Civil per a Directius?

Amb gairebé 3 milions d’empreses registrades a Espanya, no cal fer gaires càlculs per fer-nos una idea del nombre de persones amb càrrecs de directius o administradors/es que existeixen. I potser tu, que estàs llegint aquest article, en siguis un.

Els administradors o directius d’una empresa estan exposats a una varietat de riscos que poden posar en perill el seu patrimoni personal i el de la família, així com la reputació i la de l’entitat per a la qual treballa. Riscos que poden ser coberts per l’assegurança D&O (Directors and Officers), que cobreix gerents, directius, consellers i la mateixa entitat o representant legal.

A continuació, t’expliquem les cobertures bàsiques d’una assegurança de responsabilitat civil per a directius:

  • Responsabilitat per errors o omissions: protegeix els directius en cas de reclamacions relacionades amb errors o negligència en la presa de decisions, incompliment de deures fiduciaris, violació de lleis o regulacions, o qualsevol altre acte de mala conducta professional.
  • Responsabilitat per mala gestió: Cobreix les reclamacions relacionades amb una mala gestió de l’empresa, incloent-hi decisions financeres desencertades, incompliment de deures de supervisió, conflictes d’interès o actes de negligència.
  • Multes i Sancions administratives: L’administrador queda cobert en cas que un organisme públic li imposi una sanció o una multa administrativa, sempre que aquesta multa sigui assegurable per llei.
  • Despeses legals i de defensa: Costos, honoraris i despeses legals necessàries perquè el directiu pugui comparèixer i defensar-se en cas d’una reclamació.
  • Responsabilitat Tributària Subsidiària: En cas que un organisme li imposi a l’administrador l’obligació d’assumir la responsabilitat per haver comès una infracció tributària.
  • Actuacions incorrectes en matèria docupació: En els casos en què un empleat o qualsevol altre tercer demani a un directiu, per exemple: discriminació, assetjament laboral, acomiadament nul, avaluació negligent, privació duna oportunitat, etc.
  • Concurs de creditors: El directiu o administrador queda cobert en cas que tingui una reclamació en el marc de concurs de creditors. alses o difamatòries fetes en informes financers, comunicats de premsa o altres declaracions públiques.

A més, les assegurances D&O poden tenir altres cobertures específiques segons els riscos que es vulguin cobrir. Per això, a Cobertis comptem amb un departament especialitzat que analitzarà la teva situació al detall per poder-te oferir la solució asseguradora que millor encaixi amb les teves necessitats.

Si esteu interessats en una assegurança d’aquest tipus, per així poder exercir el vostre càrrec amb total tranquil·litat, poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *