Quina classe d’inversor o estalviador ets?

Blog > Particulars > Quina classe d’inversor o estalviador ets?

Avui dia, al mercat existeix un ampli ventall de productes d’estalvi o d’inversió. Per això, abans de decidir-nos, hem d’intentar esbrinar quins són els que més ens convenen en funció de les nostres necessitats, situació econòmica, familiar, característiques del producte, avantatges fiscals, entre altres factors. 

Ara bé, segons la nostra forma de ser ens decantarem més per unes opcions o altres. A grans trets, es poden diferenciar tres tipus de perfils: el conservador, el moderat i l’arriscat. En el primer cas, es tracta de persones amb un nivell de coneixements i experiència en inversió més aviat baix. Precisament, per aquest motiu, tenen més dubtes, incerteses i no els agrada assumir un nivell de risc elevat. Al contrari, el més important per a ells és la seguretat de la seva inversió per sobre de la rendibilitat. Per tant, els seus productes preferits són: els comptes remunerats, els dipòsits, les assegurances de vida-estalvi o els plans de pensions, entre altres.

Quant a l’inversor moderat, cal assenyalar que tenen alguns coneixements sobre el sector, els quals els permet valorar millor les característiques dels diferents tipus de productes. Lògicament, busquen aconseguir rendibilitat, però sempre tenint en compte el risc que suposa invertir en determinats actius. Les opcions d’aquest perfil acostumen a ser els fons d’inversió de renda fixa o el deute corporatiu.

En tercer lloc, se situa l’inversor arriscat. Es caracteritza per disposar d’un elevat nivell de coneixements i expetise en productes d’inversió. Precisament, per això prefereixen la rendibilitat; doncs, entenen i accepten que la inversió és un risc. Però, amb una part ben positiva, com la de reportar interessants rendibilitats a mitjà o llarg termini. Sens dubte, els seus productes preferits són les accions o els fons d’inversió, especialment de renda variable.

Una bona opció, l’assegurança de vida-estalvi

Així doncs en funció del teu caràcter, segurament triaràs unes opcions abans que altres. No obstant això, també és important conèixer el risc d’inversió, la liquiditat, la fiscalitat o la rendibilitat dels productes esmentats. D’aquesta manera, tindrem més elements per valorar-los adequadament. En l’àmbit l’assegurador hi ha un producte estrella que és l’assegurança de vida-estalvi. Però, coneixes les seves diferents modalitats? Pren nota:

  • Pla de Previsió Assegurat (PPA). Es tracta d’una assegurança de vida amb els mateixos requisits i el mateix tractament fiscal que els plans de pensions. El seu límit màxim d’aportació són 8.000 euros anuals, que pots reduir-te a la base imposable de l’IRPF. La diferència és que garanteixen un tipus d’interès mínim, de manera que és un instrument d’estalvi perfecte per als perfils més conservadors, ja que la prestació a rebre mai serà inferior a allò que s’ha aportat. Segons dades d’UNESPA, els PPA compten amb més d’un milió d’assegurats i un volum de patrimoni proper als 13.000 milions d’euros.
  • Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIAS). És un producte d’estalvi a llarg termini que garanteix certs avantatges fiscals. No és un producte necessàriament destinat a la jubilació, encara que se sol utilitzar quan els treballadors comencen el seu retir laboral. A diferència dels plans de pensions i PPA, les aportacions no poden reduir-se en la base imposable de l’IRPF, però els rendiments acumulats estan exempts si es cobra en forma de renda vitalícia. El seu límit màxim d’aportació, són 8.000 euros anuals. Avui dia, hi ha 1,7 milions d’assegurats amb PIAS. El volum d’estalvi acumulat ascendeix a 9.800 milions d’euros.
  • Les Assegurances Individuals d’Estalvi a Llarg Termini (SIALP). En aquest cas, són similars en avantatges fiscals als PIAS, però no cal percebre’ls en forma de renda per gaudir-ne. Cada client només pot ser titular d’un pla d’aquestes característiques, amb un límit màxim d’aportació anual de 5.000 euros. Els SIALP tenen uns 450.000 assegurats amb un volum d’estalvi de 1.700 milions d’euros.

En definitiva, triem el producte que triem, el més important és que comencem a estalviar o invertir com més aviat millor. D’aquesta manera, disposarem d’uns diners que ens permetran viure més tranquils en un futur i poder fer front als imprevistos que puguin sorgir. 

Si tens dubtes sobre les millors fórmules d’estalvi, a Cobertis et podem assessorar sobre els productes que s’adapten millor a les teves necessitats. 

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *