Si soc autònom puc agafar-me la baixa per maternitat o paternitat?

Blog > Empreses > Si soc autònom puc agafar-me la baixa per maternitat o paternitat?

Generalment, el ritme de treball dels treballadors autònoms és bastant diferent del dels assalariats. Normalment, acostumen a fer moltes més hores a la setmana, poques vacances, van molt poc al metge i s’agafen poques baixes. Tot plegat, perquè no es poden permetre faltar al seu lloc de treball… Ara bé, què ocorre quan són pares? Tenen dret els autònoms a la baixa per maternitat o paternitat? 

Evidentment, els treballadors i treballadores per compte aliè, també tenen dret a aquesta prestació, en les mateixes condicions que els empleats assalariats. No obstant això, s’han de complir tota una sèrie de requisits. 

Condicions per accedir a la prestació per maternitat

En primer lloc per poder tenir accés, és imprescindible que com a treballadora per compte aliè estiguis afiliada, en situació d’alta al RETA, que hagis pagat les quotes d’autònoma i que tinguis cobert un període mínim de cotització, que variarà segons la teva edat:

  • Menors de 21 anys. En aquest cas, si tens un fill, adoptes o aculls no és necessari cap període de cotització.
  • Entre 21 i 26 anys. En aquesta franja d’edat es requeriran almenys 90 dies cotitzats en els 7 anys anteriors a l’inici del descans o bé, 180 dies cotitzats al llarg de la seva vida laboral.
  • Majors de 26 anys. És necessari haver cotitzat almenys 180 dies cotitzats en els 7 anys anteriors a l’inici del descans o, si escau, 360 dies al llarg de la teva vida laboral.

Pel que fa a la durada del subsidi per maternitat, cal dir que és de 16 setmanes ininterrompudes. A més, les 6 setmanes posteriors al part són de descans obligatori per a la mare treballadora i la resta pot cedir, el que consideri a l’altre progenitor.

Canvis en el càlcul de la prestació per maternitat

A partir de l’aprovació de la Llei del treballador autònom, a partir l’1 de març 2018, la forma de calcular el subsidi és diferent. En tot cas, seguiràs percebent el 100% de la base reguladora. La diferència és que ara, aquesta es calcularà amb la suma de les bases de cotització dels 6 mesos anteriors al fet causant, dividit entre 180. En el cas de no tenir 6 mesos cotitzats, serà el resultat de dividir les bases de cotització acreditades en els sis mesos immediatament anteriors entre els dies en què hagis estat d’alta en el règim d’autònoms, dins d’aquest període.

Cal destacar que, amb la nova fórmula de càlcul, les treballadores autònomes tindran la possibilitat de poder incrementar les seves bases de cotització per poder obtenir una prestació més elevada. També has de saber que mentre duri el repòs per maternitat, la bonificació de la quota d’autònoms és del 100%.

I en el cas de ser pare?

Gràcies a la Llei 6/2018, de 3 de juliol de pressupostos generals de l’Estat per a 2018, els treballadors autònoms que seran pares podran gaudir ininterrompudament d’un permís per paternitat de cinc setmanes, en comptes de quatre. A més, en el cas de part múltiple, el temps de descans s’amplia en dos dies per cada fill a partir del segon.

Quant als requisits, en el cas dels pares no han canviat: hauran d’estar donats d’alta i al corrent del pagament de les quotes a la Seguretat Social i presentar en els 15 dies següents a l’inici del descans una declaració de situació d’activitat o, si escau, el cessament temporal o definitiu de l’activitat desenvolupada. Així mateix, has d’haver cotitzat un mínim de 180 dies en els últims 7 anys o 360 dies al llarg de la vida laboral.

Pel que fa a la durada del subsidi per paternitat. Com a treballador autònom, com hem comentat, tindràs dret a rebre un subsidi durant aquestes cinc setmanes. Aquesta prestació la podràs gaudir a partir del naixement del teu fill o filla, des de la resolució en la qual s’estableixi l’adopció o des de la decisió administrativa o judicial de l’acolliment, i fins que finalitzi el període de maternitat, adopció o acolliment, o bé immediatament després de la finalització del descans per maternitat. Cal que es produeixi el cessament d’activitat durant aquest temps.

Respecte al càlcul de la prestació, en cas de ser pare l’import de la quantitat diària del subsidi serà del 100% la base reguladora, que es calcularà dividint les bases de cotització dels 6 mesos anteriors al fet causant entre 180. També, mentre duri el permís de paternitat, tindràs bonificada la quota d’autònom al 100%.

Finalment, si ets autònom, t’interessa comptar amb tota una sèrie d’assegurances per tal de garantir el bon funcionament de la teva empresa. A Cobertis, et podem assessorar perquè escullis les més adients. 

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *