Les tres solucions de previsió més conegudes en l’àmbit de l’empresa

Blog > Empreses > Les tres solucions de previsió més conegudes en l’àmbit de l’empresa

Davant la incertesa sobre el futur de les pensions públiques al nostre país; actualment les empreses promouen diversos sistemes de previsió, per tal que els empleats estalviïn a llarg termini. En aquesta ocasió, ens centrarem en els tres productes més habituals: els Plans de Pensions d’Ocupació (PPO), els Plans de Previsió Social Empresarial (PPSE) i les assegurances col·lectives.

Aquestes fórmules d’inversió per a la jubilació tenen en comú el fet que és el responsable de l’empresa qui les promou, tot i que els treballadors també podran realitzar aportacions quan ho considerin oportú. 

Característiques dels sistemes d’estalvi col·lectiu per a la jubilació 

Ara bé, quines són les principals diferències i similituds entre els citats productes? Te les expliquem d’acord amb aquestes quatre característiques:

  • Rendibilitat i risc. En el cas dels Plans de Pensions d’Ocupació, la rendibilitat dependrà de l’evolució del fons de pensions on estigui integrat el Pla, i per tant el risc de la inversió és assumit pels partícips d’aquesta. Per tant, el capital que rebràs en forma de prestació no està garantit. En canvi, en el cas dels Plans de Previsió Social Empresarial, la rendibilitat està garantida i se sap el capital que cobraràs al venciment.

Així doncs, els primers no ofereixen una rendibilitat assegurada, però donen accés a diversos actius i mercats amb més potencial de revaloració que els PPSE, vinculats majoritàriament a deute públic. Els PPO es dirigeixen a un públic amb un perfil de risc més decidit, mentre que els segons s’ajusten a un perfil de risc més conservador.

Pel que fa a les assegurances col·lectives, es poden instrumentalitzar de les dues maneres indicades anteriorment. És a dir, es pot garantir un tipus d’interès per a cadascuna d’elles o bé, assumir el risc de les inversions com en el cas dels Plans de Pensions d’Ocupació.

  • Límit d’aportacions. Tant en el cas dels PPO com dels PPSE les aportacions que es poden realitzar tenen un límit: 8.000 € o el 30% dels rendiments nets de la feina. Al contrari de les assegurances col·lectives, on no hi ha límit financer, és  a dir, pots aportar la quantitat que vulguis.
  • Liquiditat. Com hem comentat, el principal objectiu dels PPO i els PPSE és estalviar per a la jubilació. Per tant, el rescat només es pot produir en el supòsit de jubilació efectiva del treballador, invalidesa i dependència, tot i que la llei permet alguns supòsits especials de liquiditat, en cas de malaltia greu i atur de llarga durada.

En el cas de les assegurances col·lectives, dependrà de com s’hagi indicat a l’hora de formalitzar la pòlissa, ja que aquests vehicles permeten vincular-lo a l’hora de la jubilació o a un moment de temps concret o bé, a una contingència empresarial. Això sí, en ambdós casos, cal fixar-ho per avançat.

  • Fiscalitat. Des d’un punt de vista fiscal, els PPO i PPSE funcionen de la mateixa manera, tant per a l’empresa com pel treballador. És a dir, en tots dos casos, les aportacions tributen com a rendiments del treball i es poden deduir. Tornant a les assegurances col·lectives, cal dir que aquesta deducció no existeix, però depenent de –com es decideixi imputar les aportacions-, el moment del pagament d’impostos pot ser en realitzar les aportacions o bé, es pot diferir a l’hora del cobrament de la prestació.

Sens dubte, instruments d’estalvi existeixen molts; però, el més important és que estiguis conscienciat sobre la importància d’estalviar per a la teva jubilació. Escollir un sistema o un altre dependrà de les característiques de cada empresa. A Cobertis, tinguis l’empresa que tinguis, et podem oferir les millors fórmules de previsió per als teus treballadors; posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem!

Cobertis
L'autor Cobertis
No hi ha cap comentari per llegir

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *