L’assegurança col·lectiva de vida, un incentiu més enllà del salari